Çalışan ve Tesis Güvenliği İle İlgili Önemli Gördüğümüz Bazı Yayınlar / Çalışmalar :

Tehlikelerin çoğu zaman detaylarda gizlenmektedir. Uzmanlar tarafından hazırlanan bu yayınların sayesinde, tam güvenliğe dikkat çekmek amacı ile paylaşıyoruz.

ACİL DURUM İNERTİZASYON SİSTEMLERİ :
Bulk Solids Handling 2010 – Emergency Inerting Systems : Preventing Explosions in Coal Grinding Systems

ÖNLEYİCİ KORUMA İNERTİZASYON :
32855 Inertisierung100601 DE Schuettgut Inertisierung 100601

CO2 / N2 ACİL İNERTİZASYON SİSTEMLERİ :
CO2 / N2  Emergency Inerting Systems article for journal of Russian Magazine “Cement and its applications”
Inerting systems in Russian Cement magazine 04-2010 Rusça orijinal
Inerting systems in Englisch. Russian Cement Magazine 02-2010 İngilizce tercümesi

SİLO YANGINLARINDA ÖZEL YÖNTEMLER VE EKİPMANLAR KULLANILMALIDIR :
Silo Fires Tactics and Equipment 04-2010 Idustrial Fire Journal  Industrial Fires Dergisinin yayınladığı silo yangınları ile ilgili makale (İngilizce)

KÖMÜR ÖĞÜTME TESİSLERİNDE ACİL İNETİZASYON SİSTEMLERİ :
Global Cement Oct 2011 Global Cement Dergisi 2011 Ekim sayısı – İngilizce

GAZ VE KÖMÜR TOZU PATLAMALARI :
GAZ VE KÖMÜR TOZU PATLAMALARI Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi

KÖMÜR TOZU PATLAMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ :
Kömür Tozu Patlama Karakteristikleri Ö.Serdar YILDIRIM, Saim SARAÇ

KÖMÜR TOZU PATLAMASI :
Kömür Tozu Patlamasi Vedat Didari, Dr., Maden Yük. Müh., H.Ü. Mühendislik Fak. Maden Müh. Böl., ZONGULDAK.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-MEGEP-METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ – KÖMÜR HAZIRLAMA :
MEGEP Kömür Hazırlama Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

 

CH4 EMISSIONS FROM SOLID WASTE DISPOSAL :
Jens E. Frøiland Jensen (Norconsult) and R. Pipatti (VTT Energy, Finland).

CH4 Solid Waste Katı Atıklarda Metan Emisyonları (İngilizce)

REFERANS RİSK ENVANTERİ:
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan rapor.

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ KILAVUZU:
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan kılavuz.

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL PATLAMALARDAN KORUNMA KILAVUZU:
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan kılavuz.

MAKALE – TOZ PATLAMALARINDAN ÖNLEYEREK KORUNMA:
Almanca ve İngilizce
Artikel Preventive Explosion Protection

MAKALE – SİLO TESİSLERİNDE PATLAMALARA KARŞI KORUNMA:
Almanca
Artikel – Sicher steuern Explosionsschutz in Siloanlagen

MAKALE – KÖMÜR ÖĞÜTME TESİSLERİNDE VE YAKIT DEPOLAMA SİLOLARINDA İZLEME VE KONTROL:
İngilizce
Artikel – Monitoring & Control in Coal Grinding Systems and Fuel Storage Silos

MAKALE – KÖMÜR VE ALTERNATİF YAKIT SİLOLARINDA PATLAMA GÜVENLİĞİ:
İngilizce – Almanca
Artikel – Explosionsschutz in Siloanlagen für Kohle und Alternative Brennstoffe

MAKALE – KÖMÜR VE ALTERNATİF YAKIT SİLOLARININ İZLEMESİ VE KONTROLÜ:
İngilizce
Artikel – Monitoring and Control in Coal and Alternative Fuels

MAKALE – İZLEME VE KONTROL, HER ZAMAN GÜVENLİ:
İngilizce
Artikel – Monitoring und Control-Systeme Immer im Sicheren Zustand

SANTA SANAYİ

SANAYİ KAYNAKLI NOx EMİSYON LİMİTLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA – Santa – Mart 2012
pdf – 260 kb