YÜKSEK BASINÇLI – TANKLI İNERTİZASYON SİSTEMLERİ

Neden yüksek basınçlı tank :

Alarm durumunda korunacak ünitelere yeterli miktarda ve hızda gaz fazda CO2 gönderilmelidir. BGV C15 Toz Kömür Yönetmeliğine göre hacimlerin tamamının inert gazla (ör: N2, CO2) doldurulması gerekmektedir.
Tüplerde veya evaporatör kullanılmayan düşük basınçlı tanklarda gaz faz üretimi yeterli bir şekilde sağlanamadığı için yüksek basınçlı tanklar kullanılır ve tank ısısı kontrol edilerek sürekli gaz fazda CO2 üretimi sağlanır ve ancak bu durumda boru hattına “gaz faz” CO2 gönderilebilir.

Bu nedenle yüksek basınçlı (işletme basıncı azami 80 bar) tanklar kullanılmaktadır.

AS Çimento 5000 m3 – CO2 Tankı


İnertizasyon nedir.

Tesislerdeki patlama ve yangın risklerine karşı önleyici bir güvenlik, koruma sistemidir.

Alman VDI 2263-2, PED ve CEN/TR 15281, TRBS 2152-2 ve bunun gibi birçok mevzuata uygun olarak, potansiyel tehlike oluşturacak ortamların önlenmesidir.

Herhangi bir  alarm sinyali geldiğinde inertizasyon, proses kontrol sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırılır.
Bu nedenle CO, O2, CH4  ve sıcaklık seviyelerinin sürekli, güvenilir ve doğru yerlerde ölçülmesi esastır.

Çimento Fabrikalarında fırından veya klinker soğutucudan alınan O2 seviyesi düşük gaz ile yangın ve patlamalardan korunma etkili bir şekilde sağlanmaktadır.
Ancak bu gaz içinde bulunan O2 miktarı maksimum % 3-4 olmalıdır.

Çimsa Eskişehir Çimento Valf Merkezi


Oksijen seviyesinin herhangi bir nedenle artmasıyla, gerekli hallerde inertizasyonun sağlaması saatler boyu uzun süreler alacağından yangın ve patlama riski söz konusu olacaktır.

Bu nedenle ana kumanda PLC alarm seviyelerinin gerçekçi değerlerde tutulması ve ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek etkin bir izleme ve etkin bir yangın ve patlama önleme – inertizasyon sistemi kullanılmalıdır.

Amaç (LOC, Limiting Oxygen Concentration) oksijen konsantrasyonunu sınırlamak, belirli bir seviyede kalmasını sağlamak, patlama oluşması için gerekli oksijen sınırlarının altında çalışmaktır.

İzin verilen maksimum oksijen konsantrasyonu, LOC değerinin yaklaşık %2-3 altındadır.
LOC değeri kömür cinslerine göre değişebilir :

Örnek olarak, linyit kömüründe %12, antrasitte %14 olarak alınabilir, ancak bir uzman tarafından belirlenmelidir.

CO2 inert gaz besleme PLC ekranı, Akcansa Çimento Çanakkale.


CO2 standart yoğunluğu 1.977 kg/m³  (havadan 1.5 kat daha yoğun) olup yaklaşık olarak 2kg sıvı CO2 = 1m³ inert gaz oluşturmaktadır.

Güvenilir inertizasyonun sağlanması için sistemi oluşturan  bileşenlerin boş olan hacimlerinin 1:1 oranında inert gaz ile doldurulması gereklidir. Bunun için kesinlikle gaz fazda CO2 kullanılmalıdır.

Sadece bu şekilde oksijen seviyesi LOC değerlerinin altında tutulabilir ve patlama oluşması imkansız hale gelir.

Gaz numune alma (izleme) noktaları.


Bazen sisteme yanar halde kömür girebilmekte ve içten içe yanmalara neden olmaktadır. Bunların söndürülmesi için oksijen miktarının %2-3 den fazla olmaması gerekmektedir.

Bu durumda, başlangıçtaki oksijen seviyesine bağlı olarak, 3-4 kez inertizasyon tekrarlanır ve gerekli atmosfer değerleri sağlanır.

Ana kural her bir döngüde oksijen oranının yarı yarıya azaltılmasıdır.

İnertizasyonun tekrarlanabilmesi için kesinlikle valf merkezinin bulunması gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan inertizasyon metodu “basınçla temizleme” esasına göre yapılmaktadır ve inert gazın, temizlenecek olan bölgeye mümkün olan en yüksek hızla gönderilmesini gerektirmektedir
Ancak yüksek giriş momenti sayesinde oluşturulan güçlü türbülans ile gazlar birbirine tam olarak karışabilir.

Filtre nozul bağlantısı
Değirmen nozul bağlantısı

Bu yüksek hızın sağlanabilmesi ancak özel nozullar ile inert gaz basıncının, valf merkezi sayesinde kombine edilmesi ile mümkündür.

Nozulların miktarı ve büyüklükleri ekipmanların geometrik hacimlerine bağlı olarak belirlenir. 

İnertizasyon sistemini oluşturan tüm mekanik ve elektrik/elektronik ekipmanların tasarımları ve yerleşimleri Yara/Robecco endüstriyel standartlarına uyumlu olarak yapılmaktadır.

Lafarge, Holcim, Heidelberg Cement, Cemex, L’hoist, Carmeuse gibi lider çimento ve alçı üretici firmaları ve  Avrupalı kömür değirmeni üreticileri ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıda sunulan inert gaz stoklama kurallarımız belirlenmiştir.

1.%25 güvenlik rezervi kalacak şekilde, inertizasyon yapılacak toplam alan hacminin iki ile üç katı hacimde inert gaz stokunun bulunmalıdır.

2.İhtiyaç duyulan maksimum gaz hacminin en fazla bir saat içinde sağlanmalıdır.

Yüksek basınçlı CO2 stoklama tankının ayar düzeni aslında bir “kara kutu” gibi çalışmaktadır.
Tankın çalışma basıncı 40 ve 70 bar arasındadır ve tüm gerekli fonksiyonları 2 adet entegre basınç anahtarı sayesinde işlemektedir.
Bu şekilde sürekli ve yeterli miktarda gaz fazında inert gaz sağlayacak şekilde hazır olarak bekleyen yüksek basınçlı sistem, herhangi bir alarm halinde çalışarak, riskli ortamların oluşması önlenmektedir.