Yüksek Parformanslı SNCR Azot Oksit İndirgeme sistemleri

Selective non-catalytic reduction – SNCR sistemleri Yara’nın endüstriyel tesislerde kullanılan düşük yatırım maliyetli efektif DeNOx sistemleridir.

SNCR için optimum proses şartlarının sağlanması halinde Yara SNCR teknolojisi ile NOx emisyonlarının %80 lik kısmı kolaylıkla temizlenebilir. Bazı hallerde ise %95 indirgeme sağlanabilir.

SNCR sistemleri NOx emisyonlarına karşı çimento fabrikalarında, konvansiyonel kömür yakan tesislerse,  biyomas ve atık yakma tesislerinde kullanılmaktadır.

İşletmeler, mevzuatlarda belirtilen emisyon limitlerine ulaşmak için, verimli ve düşük maliyetli SNCR sistemlerini tercih etmekledir.

Neden SNCR?

SNCR Sisteminin, SCR teknolojisine göre ilk yatırım maliyeti önemli ölçüde düşüktür.

Ayrıca, SCR sistemlerinde; katalizörün, enjeksiyon ünitelerinin, mikserlerin kurulumu için gereken maliyetli duruşlar SNCR sistemlerinde genellikle yoktur. Devreye alma süresinin kısa oluşu ya da hiç duruş gerektirmemesi işlemleri hızlandırır ve kolaylaştırır.

Neden Yara?

Dünya çapında 300 tesiste SNCR teknolojisinin kurulumundan kazanılan tecrübenin, dünyada ve Ülkemizde lider olmanın verdiği ayrıcalık. (Referanslarımız)

Yara Environmental Technologies’in uzman NOx kontrol ekibince geliştirilen sistemlerimizi tercih ettiğinizde, yüksek performanslı, güvenli en üst seviyede otomasyon özelliği olan SNCR teknolojisini elde edersiniz.
1905 yılından beri olduğu gibi – satış sonrasında, herhangi bir ihtiyacınızda, Yara her zaman yanınızda olur.

Uzman ekibimiz, DeNOx sistemlerinin kullanılması gereken çimento fabrikalarının, atık yakma/elektrik tesislerinin, biyogaz işletmelerinin, prosesleri hakkında çok geniş bilgiye sahiptir.

İşletmelere has tasarlanan çözümlerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar mutlaka sağlanmaktadır.

İhtiyaçlarınıza göre :
Standart veya özelleştirilmiş modüller ile komple yeni sistemler.
Mevcut sistemlerinizin optimizasyonu, modernizasyonu veya kapasite artırılması ile ilgili danışmanlık ve teknoloji temini.
2 yıl garanti.

NOx indirgeme prosesinde kontrol ve optimizasyon için
Mobil Test SNCR Sistemi

DeNOx konusunda teknik ve çevre konularında yapılan fizibilitelerin doğrulanması için geliştirdiğimiz mobil SNCR sistemi ile fabrikalarda yerinde deneme ve test çalışmaları yapılarak en güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

Bu testler :
Bir DeNOx sistemi kurulmadan önce, SNCR sisteminin tesisin mevcut teknik ve çevre özellikleri için yeterli olup olamayacağının tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır.
Bu test çalışmasını, özellikle nadir görülen işletme şartlarında veya indirgeme ihtiyaçlarının çok spesifik olması hallerinde önermekteyiz.

Çalışmakta olan bir sistemde ise mevcut reaktif dozunu ayarlamada optimizasyon ve sistem tanılama için kullanılmaktadır. Bunun sonucunda, NOx indirgeme için SNCR sisteminizin ihtiyaçları ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktayız.

Bu testler için hazırlanan SNCR sistemimiz, dünya çapında bulunan müşterilerimizin fabrikalarında kendi personelimiz tarafından birkaç gün çalışılarak kullanılır.
Yara’nın bu konudaki yoğun deneyimi sayesinde NOx için verilen limit değerlerine indirgeme ve NH3 kaçağı ile reaktif malzeme (amonyum hidroksit veya sıvı üre) tüketim değeri garanti edilmektedir.


Uygun maliyetli bir SNCR teknolojisinin kurulması ve işletilmesi için ana parametreler

Reaktif enjektörlerinin tasarımı ve performansı
Enjektörlerin yerleri
Enjeksiyon noktalarındaki sıcaklık aralıkları
(850 – 10500C)
Reaktif malzeme seçimi
Sıcaklık aralıklarında (baca gazı) bulunma süresi