Azot oksit (NOx) Emisyonlarının Azaltılmasında SCR Teknolojileri

SCR (Selective catalytic reduction) bir katalizör kullanılarak, baca gazındaki azot oksitlerin indirgenmesinde kullanılan bir teknolojidir.

Yara Environmental Technologies SCR sistemleri ile yakma proseslerinde NOx değerlerinde %98 indirgeme sağlanır. Bu nedenle mevzuatlarda gittikçe daha düşük seviyelere indirilen emisyon değerleri kolaylıkla sağlanır.
Bunlar, çevre dostu termik santrallerde, kojenerasyon tesislerinde ve benzer endüstriyel uygulamalarda kullanılan en ideal NOx kontrol sistemleridir ve çok sıkı çevresel kontrolleri karşılamak için tasarlanmaktadır.

Neden SCR sistemi

SCR teknolojisi ile :
Baca gazı sıcaklığı SNCR sistemlerine göre çok daha düşük olabilir.
NOx indirgeme oranı %98 değerine kadar çıkabilir.
Azot oksitlerin azaltılması için bir katalizör ve (amonyak/üre solüsyonları) reaktif malzeme kullanılır.

NOx ve reaktif solüsyon katalizöre birlikte girer. Burada NOx in amonyak ile reaksiyon girmesi sonucunda saf azot ve su meydana gelir.

Neden Yara SCR sistemlerini tercih etmelisiniz?

Yara Environmental Technologies, termik santraller, kojenerasyon tesisleri, rafineriler, endüstriyel tesisler ve gemilerde, dünya çapında 1,300 den fazla SCR sistemi kurmuştur.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de lider konumdadır. (Referanslarımız)

Tüm SCR ve SNCR sistemlerimiz için temel/detay mühendislik çalışmaları, anahtar teslimi çözümler, Yara tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.

Komple Sistemler ve Ana Ekipmanların Temini

SCR NoxCare
NOx – Yeni tesisler ve modernizasyonlar
Dioxin – Atık yakma – enerji tesisleri
Temel veya detaylı mühendislik teklifi ve sahada süpervizyon ve devreye alma dahil proje yönetimi
Cıva – Fosil yakıt yakan tesislerde

SNCR NOxCare
NOx – Yeni tesisler ve modernizasyonlar

Atık yakma tesisleri
Çimento fabrikaları vb.

SNOXTM sistemleri
Temel veya detaylı mühendislik teklifi ve sahada süpervizyon ve devreye alma dahil proje yönetimi

Ekipmanların Temini
Amonyak/üre depolama, enjeksiyon sistemleri (NH3, NH4OH, üre)
SCR ve CO katalizörü

Satış Sonrası Servisler
Uzaktan diagnostik, bakım, servis ve yedek parça

Katalizör Restorasyonu ve İdaresi
Sahada yapılan çalışmalar

Diğer Çeşitli Konular
Şartlandırılmış kuru emilim (CDA)
Isı geri kazanım sistemleri (termal oksitleyici)
Üreden – amonyağa

Uluslararası Güven

Yara, dünya çapında lider gübre şirketi ve aynı zamanda çevresel çözüm sistemlerinin tedarikçisidir.
Norveç’te 1905 yılında kurulmuştur. Yıllık geliri yaklaşık 12 milyar dolardır. 16,000 üzerinde çalışanı, 5 kıtada üretim tesisleri, 60 ülkede operasyonları ile 150 ülkeye satış gerçekleştirilmektedir.

Yara Environmental Technologies dünyada olduğu gibi ülkemizde de lider olarak tercih edilmektedir.


Enerji veya ısı üretimi için fosil yakıtların kullanılması ile bazı emisyonlar meydana gelir. Bunların içinde azot oksitler ve diğer çevre için zararlı maddeler bulunmaktadır.
Selektif katalitik redüksiyon olarak gecen, seçici katalitik indirgeme, kısaca SCR olarak belirtilir ve SCR sistemleri bu azot oksitlerin azaltılması için kullanılan en verimli sistemlerdir.
Baca gazı içine amonyak enjekte edilerek katalizörün de bulunduğu ortamda, azot oksitler, atmosferik azot ve su olarak ayrıştırılır.

Yılların getirdiği uzmanlık ve tecrübemiz sayesinde yeni – eski tüm tesislerde, yüksek tozlu ve tozsuz her türlü yakma türlerinde veya mevcut tesislere sonradan eklenecek şekilde, DeNOx sistemlerini tasarlıyor, üretiyor ve kuruyoruz.

Patentli Sistemler :
Baca gazı akışına reaktif malzemenin enjekte edilmesi ve akıntı içinde tam dağılması için Yara’nın Amonyak Enjeksiyon Sistemi (AIG) ve Amonyak Enjeksiyon Izgarası kullanılır. Bu patentli tasarımlar sayesinde dar alanlarda çok yüksek oranda karışım sağlanır.

Sonuç olarak, neredeyse tüm NOx dönüşüme uğratılırken, bacadaki amonyak kaçağı asgari düzeye indirilir. Ayrıca basınç kaybı çok düşük kalır.

Düşük emisyon gerektiren gaz yakıtlı veya kömür kullanan termik santrallerde özellikle HRGS kazanlarında çok ciddi avantajlar getirir.

Modernizasyonlar

Mevcut işletmelerin emisyonlarının azaltılması ve yeni, daha düşük değerlere göre modernize edilmesi gerektiğinde, yatırımın ve işletme maliyetlerinin optimizasyonu için müşteri odaklı çözümler sunulmaktadır.

SCR Sistemi ana komponentler

1- Amonyak stok tankı
2- Amonyak buharlaştırıcı
3- Amonyak enjeksiyon sistemi
4- Katalizör
5- Reaktör

HRGS Buhar Kazanları

HRGS kazanlarında çoğunlukla yatay gaz akısı vardır ve modülleri birbirinin üzerine monte edilen (SCR) katalizörü bulunmaktadır.
Katalizör modülleri, katalizör elemanlarının karbon çelik kafeslerle birbirlerine bağlanması ile oluşturulur. Bunlar, yerden yukarı doğru istiflenerek veya askıda duracak şekilde kurulur.

Genelde HRGS kazanları iç taraftan izole edilirler. Katalizör modülü termal genleşmeye uğrarken izolasyonun dışındaki çeper herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır. Bu nedenle, baca gazının  katalizöre girmeden baypas yapmaması için, SCR montajlarında sızdırmazlık önemli bir noktayı oluşturmaktadır.

NOx Kontrolü - SCR Sisteminin Avantajları :

Yüksek kalite – Güvenilir sistemler – Rekabetçi fiyatlar – Tüm proje aşamalarında destek – Hızlı tepki süresi

Ürünler Mühendislik AR-GE Test Servis
SCR ve Oksidasyon Katalizörü Planlama Katalizör Baca Gazı Analizi Servis
Reaktör SCR Tasarımı Yazılım / Algoritmalar Katalizör Analizi Satış Sonrası Desteği
Statik Mikser CFD Çalışması Özel Uygulamalar İçin Özel Sistemlerin Geliştirilmesi FAT Testleri Yedek Parça
Enjeksiyon Nozulu Proje Yönetimi Katalizör Faaliyeti Katalizör Yönetim Planı
Otomatik Katalizör Temizleme Kalite Kontrol Eğitim
Kontrol Ünitesi Sistem Optimizasyonu Data Arşivi
Dozajlama Ünitesi Devreye Alış
Pompa Eğitim
Analiz Cihazı
Stok Tankı

SCR Prensipleri

SCR ile Azot Oksit İndirgeme

Nitrojen oksit (NO) ve Nitrojen Dioksit veya NOx, yanma proseslerinde meydana gelir. Bunlar, CO (karbon monoksit) ve HC (hidrokarbonlar) ile birlikte tehlikeli bileşenlerdir. Ayrıca pus ve asit yağmurları oluşturarak, çevreye zarar verirler.

Azot oksitler, günümüzdeki en efektif teknoloji olan, SCR sistemleri kullanılarak, başarılı bir şekilde tamamen zararsız bileşenler olan N2 ve H2O ya dönüştürülebilir.

Reaktif malzeme olarak üre veya amonyak solüsyonu enjekte edilerek, önce baca içinde baca gazı ile etkili bir biçimde karıştırılır. Daha sonra SCR katalizörünün gözenekleri içine geçerek reaksiyona sokulur.

Bu proses, azami amonyak kaçağı ile aşağıdaki oranlara kadar indirgeme sağlanmaktadır.
NOx :%98
CO : %95
HC : %90
NOxCare SCR prosesi, paladyum ve platin gibi değerli metalleri bulunan oksidasyon katalizörü ile entegre edilerek HC (hidrokarbonlar) ve CO (karbon monoksit) indirgenebilir.
HC ve CO tamamlanmamış yakma proseslerinden kaynaklanmaktadır.

Oksidasyon katalizörü ile HC ve CO, su buharına (H2O ve CO2 ye dönüştürülür.

Temizlenen baca gazı atmosfere salınır.

NOxCare SCR Sistemi (Standard Kurulum)

  1. Kontrol kabini. Dokunmatik ekranlı PLC
  2. Azami NOx indirgeme için entegre NOx analizi
  3. SCR Reaktörü. Yüksek verimli katalizör teknolojisi.
  4. 2 fazlı enjeksiyon nozullu karıştırıcı oluk
  5. Üre ve amonyak solüsyonunun hassas ölçümü ve dozajlama sistemi
  6. Tam doğru akım kontrollü pompa merkezi
  7. Üre veya amonyak solüsyonu için stok tankı

Katalizör Gençleştirme – Restorasyonu

Katalizör, bir enerji santraline ait SCR – DeNOx sisteminin en pahalı bölümüdür ve sınırlı bir çalışma ömrü vardır.
Bakım masraflarının azaltılması ve yenileme maliyetinin tasarruf edilmesi amacıyla katalizör gençleştirme prosesi geliştirdik. Bu sayede katalizörlerin yaşlanması terse çevrilerek çalışma özelliklerinin geri kazanımı sağlanmaktadır.

Katalizör yenileme işlemi, mobil bir tesis ile işletmelerin kendi sahalarında yapılmaktadır.
Bu nedenle katalizörlerin taşınmalarına gerek kalmamakta, aynı zamanda tesisin duruş süresi asgariye indirilmektedir.

Ayrıca “katalizör yönetim sistemimiz” ile kombine olarak, işletme ve bakım giderleri daha da azaltılabilir.

.

1. Aşama : Mekanik Temizleme
2. Aşama : Osilasyon
3. Aşama : Saturasyon
4. Aşama : Kurutma
Peteklerin önce ve sonraki görünümü

Katalizör Yenileme ve Yönetiminin Avantajları
Katalizör değişim yatırımına göre çok daha düşük maliyetlidir.
Katalizör ömrünü uzatır.
Üretici ve yakıt türüne bağlı kalmaksızın tüm katalizör tiplerine uyumludur.
Katalizörlerin taşınmasına gerek yoktur.
Duruş sürelerini asgariye indirir.
Katalizörün tam aktivitesine yenileme mümkündür.