Kömür, şeker, un gibi yanıcı maddelerin tozu, veya metan gibi yanıcı gazlar,
silo, değirmen ve filtre gibi kapalı ortamlarda patlayıcıdır.

Bu tür bir ünitede meydana gelecek bir patlama, şaşkınlık yaratacak ölçüde güçlü ve hızlı olacaktır.

Yüksek patlama riski taşıyan bu tür ünitelerde personel güvenliği ve tesisin hasar görmemesi için, patlama güvenle dışarı atılmalıdır.

Thorwesten patlama kapakları gaz patlamaları için de ATEX sertifikalıdır.

Örneğin, kurutulmuş lağım çamuru silolarında oluşan metan gazı (CH4) nedeni ile bu silolarda gaz ve toz patlamaları için geliştirilmiş, ATEX sertifikalı patlama kapakları kullanılmalıdır.

Ayrıca, bazı kömür türlerinin de metan gazı çıkardığını ve bu tür gaz patlamalarının ciddi hasarlar verdiği unutulmamalıdır.

ATEX – Patlama Kapakları (otomatik kapanan)

Thorwesten Vent GmbH, patlamanın şok basıncına dayanıklı tasarımlar ve kendi kendine kapanan, birçok kez kullanılan patlama kapakları ile yapısal patlama güvenliğinde dünyada ve Ülkemizde lider konumdadır.

Bu başarı, onlarca yıldır bir parçası olduğu uluslararası standartlar ve yönetmeliklerin hazırlanma süreçleri ile ürün ve uygulamalarındaki sürekli AR-GE çalışmaları sayesinde kazanılmıştır.

Aynı zamanda, mühendislik firmaları, ekipman üreticileri ve işletmelerle önemli iş ilişkileri kurulmuş ve bu sayede önemli bilgi birikimi sağlanmıştır. 

Bir Batı Alman firması olan Thorwesten Vent GmbH üretimi patlama kapakları ATEX-94/9/AB yönetmeliği kapsamında olan Bağımsız Koruyucu Sistemlerdir.
CE işaretli, sertifikalı EC-tipi test edilmiş bu Koruyucu Sistemlerin piyasaya sürülmesi için DIN EN ISO 9001: 2008 Kalite Güvence Sistemi (QA) sistemi uygulanmaktadır.

Karbon Fiber Patlama Kapakları

Thorwesten patlama ekipmanları kendi kendine kapanan özelliktedir. Patlama olması halinde bu teknoloji, havanın (O2) ünite içine girmesini asgariye indirmektedir.
Ünite içindeki oksijeni yanma (dolayısı ile patlama) seviyesinin altında tutmakta olan inertizasyon sistemini de desteklemektedir

Yeni patlama kapaklarının avantajları :

Yüksek verim oranı.
Çevresel etkilere karşı dayanıklı.
Türbülanssız gaz / hava karışımı için kullanılabilir. (Gaz patlaması sınıf IIA ya göre)
Farklı tepki basınçlarına göre ayarlanabilir.
Silo patlama kapaklarında vakum hasarına karşı için vakum valfleri bulunmaktadır.
Tercihe göre ısıtma sistemi bulunmaktadır. (Donarak yapışmaya karşı)
Bakımı çok kolaydır.

Karbon fiber patlama kapağı
Karbon fiber patlama kapağı, detay.
Patlama kapağının büyüklüğü ve sayısı silo geometrik hacmine ve stoklanan maddenin patlama karakteristiklerine göre hesaplanır.
Patlama kapaklarının bulunduğu bölgeler ve açılma yönleri personel girişine kapatılmalıdır.

Thorwesten patentli patlama kapakları hava-yastıklıdır, patlamadan sonra dışarıdan havanın yani yangına neden olacak oksijenin ünite içine girmesini ve aynı zamanda inert gazların dışarı sızmasını da engeller.
Yanıcı dökme malzeme kullanan veya stoklayan tüm işletmelerde Thorwesten Vent GmbH’in kalitesi kanıtlanmış, kullanışlı ve inovatif ürünleri ile patlama güvenliği sağlanabilir.

Torbalı değirmen filtreleri için kullanılan RLE serisi patlama kapaklarımız dikey veya yatay olarak monte edilebilir.

ATEX – Yönlendirici Patlama Kapakları

Değirmende bir patlama olması durumunda basınç ve alev değirmen çıkış oluğundan ilerleyerek ünitelere doğru yayılacaktır.

Değirmende bir yanma ve bunu takiben patlama olması durumunda oluşan basınç 2 bar g’ye kadar çıkabilmektedir. Yangınlar her zaman çıkış oluğuna doğru oluşan bir patlama ile sonuçlanır.

Bu nedenle özel kanal tasarımı ve yönlendirici patlama kapakları ile mutlaka önlem alınmalıdır.

Gaz kanallarında oluşan bu duruma alev cephesinin yayılması denir ve havada asılı kalan kömür tozunun alev alarak patlamasına sebep olur.

Bu gibi kanallarda kömür tozu konsantrasyonu 350-550 g/m3 miktarlarındadır ve patlama için ideal koşulları oluşturur.

Değirmen – filtre arasındaki mevcut kanal tasarımlara benzer (uzunluk ve çapta) yapılar hızlanan bir alev cephe yayılımına sebep olur ve alev hızı 200 m/s’ye kadar çıkar.  

Patlama yönlendiricileri oluklarda patlamalardan korunmak için kullanılan pasif güvenlik sistemleridir.  

Patlama yönlendiricilerinde, genel olarak, akma yönünün değişmesini sağlayacak boru içinde boru şeklinde bir yapı vardır.

Patlama yönlendiricilerinde ayrıca patlama kapağı da bulunmalıdır.

İlgili standart DIN EN 16020 ye göre belirlenmiş bir onay prosedürü bulunmaktadır. (EC -Tip denetleme)

DIN EN 16020 standardına göre öngörülen asgari şartları aşağıda sıralanmaktadır.

  • Ön sıkışma etkilerinin önlenmesi. (basınç artması)
  • Alev tetiklemesinin önlenmesi
  • Alev geçirgenliğinin azaltılması


Ör. Kömür değirmeni ve filtre arası oluklarda – patlamadan korunma.

Basınç Dengeleyici Valf

Silo, tank gibi ünitelerin dolumu veya boşaltılmaları esnasında basınç eşitlenmesinin sağlanması veya filtrenin yetersiz kalması durumlarında kullanılır.
Ünitenin basınç dalgalanmalarını (yüksek basınç ve vakum) takip ederek, olarak valf elemanı yavaşça yukarı (yüksek basınç) doğru veya aşağı (negatif basınç) doğru hareket eder.
Aktivasyon basınç değeri altına düşüldüğü an tekrar kapanarak hava ve nemin ünite içine girmesini engeller.

Patlama Tehlikesi Olan Dökme Malzemelerde
Güvenlik Konseptleri

Koruma – Pasif Güvenlik : Patlama tehlikesi yaratan işletmelerde, patlamaya karşı yapısal olarak güvenliğin sağlanması için uzmanlar tarafından kapsamlı olarak değerlendirmeler yapılmalı, doğru çözümler bulunmalıdır.

Kömür Öğütme Tesisleri

Kömür öğütme sistemlerinde meydana gelen patlamalar (değirmen, oluk, filtre, silo gibi) kapalı alanlar içine meydana gelir. Bu nedenle, ünitelerin dayanma gücünü aşan patlamaların güvenli bir şekilde atmosfere atılmaları hayati bir önem taşımaktadır.

Patlamalar birbirine oluk, boru hattı ile bağlı olan ünitelere geçerek yayılabilir. Bu nedenle bu tür ünitelere daha çok dikkat edilmelidir.

Thorwesten sahip olduğu bilgi birikimi ile kömür öğütme tesisinin tamamı için, kendi kendine kapanan ve tekrar tekrar kullanılabilen patlama kapak konseptini geliştirmiştir.

1- Oluklarda etkili patlama güvenliği :
Patlama eğer meydan geldiği noktadan, yanındaki ve bağlantılı olduğu diğer ünitelere engelsiz bir şekilde yayılabiliyorsa çok çiddi sunuçlar doğurabilir çok büyük hasarlara neden olabilir.
Doğru pozisyonlarda yerleştirilen Thorwesten patlama kapakları ile alevin yayılması önemli ölçüde engellenir.
Thorwesten patlama izelasyon konseptinde 2 veya 3 patlama kapağı kullanılarak değirmen ile öğütülen malzemenin ayrılma, filtreleme evreleri arasında patlama güvenliği sağlanır.

2- Değirmen filtrelerinde patlama kapakları :
Değirmen filtreleri toz yoğunluğunun patlama limitlerin üzerinde olması nedeni ile, potansiyel patlama riski oluşturur.
Filtrelerde patlama kapaklarının kullanılması halinde filtre gövdesinin patlama sok basıncına direncinin mevcut standartlara uyumlu olması gerekmektedir. Mevcut standartlara göre, filtrede, patlama basıncına olan dayanımın, filtre içinde meydana gelen azaltılmış patlama basıncından (pred : patlama kapağı olan filtre içinde meydana gelen patlama basıncı) çok az miktarda yüksek olması istenir.
Filtre içinde hafifletilen patlama basıncı ile, buna karşı gelen patlama kapağı gerekli açıklık alanı  (patlama kapağı büyüklüğü ve sayısı) ilgili standart olan DIN EN 14491 tarafından formülle edilmiştir.

3- Toz kömür siloları için patlama kapakları :
Silolardaki yapısal patlama koruma, yanı pasif güvenlik, silonun patlama basıncına olan dayanıklılığı ile patlama kapaklarının toplam açılma alanına bağlıdır.
Silolardaki sok patlama basıncına olan dayanıklılık, ilgili standart DIN EN 14491 tarafından “2 bar g” olarak öngörülmüştür.
Patlamanın ünite dışına atılması için açılan patlama kapağı, oksijen girişini engellemek için hızla geri kapanmalıdır. Bu aşamada silo içinde vakum oluşmaktadır. Bu nedenle patlama kapaklarında vakum koruma valfleri bulunmalıdır.
Aksi taktirde siloda deformasyon söz konusu olabilir.

Gıda Sanayi

Gıda sanayinde birçok toz halde gıda maddesi üretilmektedir. Kakao, nişasta, glüten, kahve, süt tozu, şeker ve tahıllar başta olmak üzere birçok gıda maddesi patlayıcı ortamlar yaratmaktadır.

Bu toz malzemelerin öğütülmeleri, kurutulmaları, filtrelenmeleri, stoklanmaları, karıştırılmaları,sıkıştırılmaları ve bunun gibi işlemler, bu patlayıcı ortamları oluşturmaktadır.

Bu tehlikelerin azaltılması için yeterli ve uygun bir patlama korumanın uygulanması gerekmektedir.

Bu durumda işletmelerin emniyeti ve korunması için Thorwesten patlama koruma sistemlerinin kurulması en doğru seçim olacaktır.

Alternatif Yakıtlar/Biyokütle

Çimento ve kireç fabrikaları gibi birçok sektörlerde fosil yakıtlar gittikçe yaygınlaşan bir şekilde alternatif yakıtlarla / biyokütle ile yer değiştirmektedir.
Bu alternatif malzemelerin çoğu tehlikeli patlama riski olan ortamlar oluştururlar. Özellikle stoklanmaları için gerekli olan kapalı alanlarda patlamaya karşı mutlaka korunma sistemleri kurulmalıdır.
Bu tür ortamlarda, 
Thorwesten Vent kendi kendine kapanan/birçok kere kullanılabilen patlamadan korunma sistemleri en doğru seçenektir.

Geri Kazanım Tesisleri

Kullanılmış ambalaj malzemeleri gibi atıklar artık çöp olarak değil, endüstri için önemli bir ham madde olarak görülmektedir.
Geri dönüşebilir malzemeler; tahta, metal, kağıt, plastik, kauçuk ve bunlar gibi birçok farklı ürünler içerebilir.
Bunlar ayrıştırılırken veya öğütme gibi farklı şekillerde işleme tabi tutulurken patlayıcı ortamlar yaratırlar.
Bu tür ortamlarda, Thorwesten Vent kendi kendine kapanan/birçok kere kullanılabilen patlamadan korunma sistemleri en doğru seçenektir.

Mühendislik, imalat ve montaj

  • Kendi kendine kapanan ve defalarca kullanılan patlama kapakları.
  • Uygun şekilde tasarlanan yönlendirici patlama kapakları ve saptırıcıları ile patlamanın izole edilmesi.
  • Toz kömür ve dökme yakıt siloları. İmalat veya imalat projesi ile birlikte ana ekipman temini.
  • Silindirik torbalı filtre konsepti.
  • Patlamalara karşı önleyici koruma. Gaz izleme/kontrol, inertizasyon.

Değirmen – Filtre arasında bulunan oluklarda patlama güvenliği

Amaç, filtreye girmeden önce patlama alevinin ve beraberindeki basıncın azaltılmasıdır.

Thorwesten’in gaz kanallarında patlama ve parlamadan koruma konseptleri ve bunlarla birlikte silolarda, kömür değirmen filtrelerinde kullanılan patlama kapakları ve kanal patlama yönlendiricileri ile patlamalara karşı en üst seviyede güvenlik sağlanmaktadır.

Patlama yönlendiricilerinin üzerinde bulunan patlama kapaklarının düşük aktivasyon (açılma) Pstat basıncı ve oksijen girişini önleyen, patlamadan hemen sonra, kendi kendine kapanma özelliğine sahip olması çok önemlidir. Bu sayede ünite içinde bulunan oksijeni yanma seviyesinin altında tutarak güvenli ortam sağlayan inertizasyon sistemini de destekler.