Omnikon Endüstriyel Kurutucuları

OMNIKON, aşağıda belirtilen tip kurutucuların tasarlanmasında, üretiminde ve devreye alımlarında uzmandır.

Akışkan Yataklı Kurutucular
Vibrasyonlu-Akışkan Yataklı Kurutucular
Döner Tip Kurutucular
Sprey Kurutucular
Kontak Kürekli Kurutucular

Kurutulacak malzemenin granulometrik kompozistonuna, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, statik akışkan yataklı, vibrasyonlu akışkan yataklı, dikey karıştırıcılı akışkan yataklı, dahili ısı eşanjörlü akışkan yataklı kurutucu tiplerinden birisi tasarlanmaktadır.

Hamur şeklindeki malzemeler; filtre tortuları, çamurlar ve bunun gibi malzemelerin kurutulmasında ise, kontak kürekli kurutucular kullanılmaktadır.
Malzeme, buharla ısıtılan ve dönen kürekler ile temasa geçerek kurutularak taşınır.
Bu kurutma sisteminin enerji tüketimi yüksektir. Bu nedenle her bir sistem ısının optimal kullanımı için tasarlanmaktadır.