Toz Patlamalarına Karşı Güvenlikte En Üst Seviye
“Otomasyon”
Robecco GmbH – Güvenlik Merkezi -RSC
®
Yanıcı ve Patlayıcı Ortamların Önlenmesinde Gerçek Bir Uzman

İşletmelerde emniyetli ortamın garanti edilmesini sağlayan, ana kumanda CCR sistemine adapte olan, tam otomatik bir merkezi kontrol sistemidir.

Aşağıdaki tarif edilen çalışma şekli, görsel bir izleme sistemi ile gerçekleştirilir.
(Otomatik, manuel, proses bilgisayarı veya kontrol sistemi ile çalıştırılabilir. Yerinden, otomatik veya uzaktan kumanda edilebilir.)

robecco secure center® grup halinde veya ayrı ayrı aşağıda belirtilen ünite ve elemanları yönetir, kontrol eder ve düzenler.

A- Gaz analiz sistemleri
B- Flaplar, klapeler
C- Sıcaklık sensörleri
D- CO2/N2 İnertizasyon sistemleri

Otomasyon ve Kontrol Fonksiyonları :

A – Gaz analiz sistemleri :
Robecco Güvenlik Merkezi, işletmenin gaz analiz sisteminden gelen dijital ve analog sinyalleri, işletme için özel olarak tanımlanan güvenlik değerleri ile sürekli karşılaştırır.
Yangın ve patlama risklerini ortadan kaldıran ortamın garantili olarak sağlanması için gerekli alarmlar verilip gerekli önlemler alınırken aynı zamanda  gaz analiz sistemi denetlenerek düzgün çalışması sağlanır.

Dikkate alınan ve değerlendirilen parametreler.
Numune probunun işlevi

Numune hattının işlevi
Diyafram pompa/körüğün işlevi
Verilerin değerlendirilmesi doğrulaması
Gaz numunesinin analiz öncesi nem değeri
Gaz analiz sisteminin otomatik veya manuel kalibrasyonu
Analiz cihazındaki terslikler
Analiz cihazının azami (max) değerlerinin sağlanması
Analiz cihazının azami-azami (max-max) değerlerinin sağlanması
Analog ölçümlerin denetimi

B – Flaplar 
Robecco Güvenlik Merkezi, işletmedeki ünitelere, güvenlik konseptleri doğrultusunda sinyaller ve talimatlar göndererek buralarda bulunan valf ve flaplara kumanda edebilir ve bunlardan gelecek verileri kontrol edebilir, denetleyebilir.

C – Sıcaklık sensörleri
Robecco Güvenlik Merkezi, robecco secure center® sıcaklık sensörlerinden gelen  dijital ve analog sinyalleri, belirlenen güvenlik konseptinin değerleri ile karşılaştırır.
Patlama koruma konsepti tarafından belirlenen gaz konsantrasyon değerleri baz alınarak, ölçülen O2, CO ve bazı hallerde CH4 gaz konsantrasyonları ve mevcut sıcaklık verileri birlikte değerlendirilir. Çıkan sonucuna göre, gerekli önlemlerin alınması için ünitelere sinyaller gönderilir.

Sistemde sıcaklık artışı gözlendiğinde, belirlenmiş güvenlik değerleri otomatik olarak adapte edilerek alarm seviyeleri güncellenir.

D – Inertizasyon sistemleri (Yangın ve patlama önleme)
Robecco Güvenlik Merkezi, analiz sistemleri ve sıcaklık sensörleri tarafından gelen verilerin yardımı ile, inertizasyon sistemi başta olmak üzere ilgili üniteleri sürekli kontrol eder.

Belirli bir bölgede veya ünitede, yangın ve patlama risklerinin oluşma ihtimaline göre, inertizasyon sistemi valf merkezinde  bu bölge veya üniteye ait valfler açılarak yeterli miktarda (N2/CO2) inert gazın dozajlanması sağlanır. Riskli ortamın giderilmesi ile valf veya valfler otomatik olarak kapatılır.

Bundan sonra, Robecco Güvenlik Merkezi prosesi izleyerek, başarılı bir inertizasyon işleminin sağlanıp sağlanmadığını belirler. Gerekli halde inertizasyon işlemi tekrarlanır.

Robecco Güvenlik Merkezi, bunlara ek olarak inertizasyon sistemini sürekli denetleyerek, beklemede olan sistemin mevcut durumunu sürekli test eder.

Dikkate alınan ve kontrol edilen parametreler.
İnert gazın min-max stok durumu.
Asgari – azami gaz basınçları.
İnertizasyon sisteminden çıkan gazın akış kontrolü.
Tank ısıtıcıları veya basınç artırıcı ısıtıcılar.
Soğutma ünitesi (gerekli hallerde)
Bölge valfleri, inertizasyon sistemi valf merkezi
Her bir bölge valfi için gaz hacminin dozajlanması

İzleme ve Kontrol Özellikleri
Görsel İzleme ve Çalıştırma
Admin Login – Güvenli Giriş
Ayarların Kolay ve Rahat Bir şekilde Admin Tarafından Kontrol ve Değiştirilmesi (Türkçe Altyapı mevcuttur)
Kolay Bakım Kontrolü
Trend
Görsel İzleme ve Örnek Operasyon
İçten İçe Yanmalarda Oksijen Seviyesinin %3 Değerinin Altına İndirilmesi
CCR Tarafından Çalıştırma
Deşarj

Teknik Özellikler : 

 • Değişen işletme sıcaklığına göre oksijen konsantrasyonuna ait alarm değeri otomatik olarak ayarlanır. 
 • Karbon monoksit limit konsantrasyon değeri, sıcaklığa göre ayarlanır. (Tetikleme/ateşleme noktası 605°C) 
 • Tesisin tipik işletme şartlarına göre değerlendirilmesi ve gereken düzeltmeleri yapılır. Ölçülen değerler tipik proses parametreleri ile karşılaştırılır, bunun yardımı ile işletme içine dışarıdan oksijen sızıntıları tespit edilerek bunların izole edilmesi sağlanır. 
 • Tesislerde yapılacak test, bakım, revizyon gibi durumlarda, kazaların önlenmesi amacı ile otomatik çalışma şekli kapatılabilir ve manuel olarak çalıştırılabilir.
 • Merkezi kumanda PLC sistemine bağlı kalmaksızın kendi kendine güvenli bir şekilde çalışan bir sistemdir. 
 • Yeterli ve doğru inert gaz dozajlama ile etkili, çevreye duyarlı kullanım ve ekonomi sağlanır. 
 • İnert gaz stok miktarı sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle, satınalma ve stok kontrolünde düzen sağlanmaktadır. 
 • İnert gaz stok tankının ve valf merkezinin sistem fonksiyonlarının izlenmesi sağlanır. 
 • Gaz analiz sisteminin numune alma, gaz hazırlama, gaz akış, ve  analiz sistem fonksiyonlarının izlenmesi sağlanır. 
 • Çalışmaya ara vermeden, tüm ünitelerin bakım aralıklarının tek tek ve otomatik olarak belirlenmesi sağlanır. 
 • Yanlış kullanım, verilerin yanlış yorumlanması, ana kumanda PLC nin izlenilmediği bir anda meydana gelen sıkıntılar önlenir. 
 • Veri arşivlemesi. Günlük hafıza fonksiyonları vardır. 
 • İletişim kanalları : Profibus – Ethernet seçenekleri bulunmaktadır. 
 • Uzaktan/online servis ve tanı fonksiyonları vardır. Bakım Yönetimi ile işletme kolaylığı sunar.
 • CENTR 15281 ve VDI 2263/2 yönetmeliklere tam uyumludur.
 • Merkezi CCR sistemi tarafından uzaktan izlenebilir ve kumanda edilebilir.

Yangın ve Patlamalara Karşı Güvenlik Merkezi Nedir?
Yanabilen her türlü malzemenin (ör: kağıt) tozu kapalı ortamda patlayıcıdır.

Örnek olarak bir çimento fabrikasının kömür öğütme ve stoklama ünitesini ele alırsak, burada bulunan tüm ekipmanların ve bileşenlerin, birlikte veya ayrı olarak, test ve kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesidir.

Bir başka deyişle; kömür değirmeni, filtresi, ikisinin arasında bulunan oluk, separatör, fan, klape, ham ve toz kömür stok siloları, gaz analiz, inertizasyon (yangın ve patlama önleme ve yetersiz de olsa yangın söndürme) sistemi, sıcaklık sensörleri, silo ve oluk patlama kapakları ile istenen diğer tüm ünitelerin, ekipman ve sistemlerin güvenliğin sağlanması amacı ile, kontrol altında tutulmasıdır.

İşletmeye özel uygulamalar yapılmaktadır. Örnek olarak, silo için inertizasyon başlatıldığında, yani silo içine (inert gaz) CO2 verildiğinde, basınç nedeni ile, patlama kapağının açılmaması için silo filtresi temiz gaz klapesi açılmalıdır.
Siloda içten içe bir yanma söz konusu olduğunda ise, silo içinde bulunan oksijen seviyesi normalden daha aşağı çekilmeli, oksijen seviyesi %2 ye kadar indirilmeli ve CO değerinin düşmemesi halinde, gerektiğinde bu işlem birkaç defa tekrarlamalıdır.


tehlike alarmı varsa DİKKAT
tehlike alarmı hiç yoksa DAHA ÇOK dikkat
İşletmenizde kullandığınız gaz analiz cihazı veya sensörlerden herhangi bir alarm uyarısı almıyorsanız NE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ
Herhangi bir sorunun olmadığını mı?
Yoksa bir arıza olabilir mi?

Bazı Referanslarımız :
Adoçim Tokat Çimento Farikası
Çimsa Afyon Çimento Fabrikası
Söğüt Toprak Madencilik – Cemtech Global Mühendislik