Azot oksit emisyonlarının azaltılmasında hibrit teknolojilerin kullanımı.

Hibrit teknolojiler, yani SCR ve SNCR sistemlerinin birlikte kullanımı ile NOx emisyonları azaltılırken yatırım ve işletme giderleri dengelenerek, maliyetleri azaltıcı bir uyum sağlanmaktadır.

Yeni, Hibrit azot oksit indirgeme sistemleri, SCR ve SNCR teknolojilerinin bir kombinasyonu ile geliştirilen ve her iki sistemin de en avantajlı yönlerini kullanan bir çözümü sunar.

Neden hibrit azot oksit indirgeme çözümü tercih edilir?

Yüksek NOx indirgeme ihtiyacında, yer sorunu olduğunda, düşük bütçe gerektiğinde hibrit teknolojiler en uygun çözüm olabilir.
Büyük maliyet getiren ve yer tutan katalizörler normal SCR sistemlerine göre hibrit sistemlerde daha küçüktür.

Hibrit sistemlerde, baca gazına önce SNCR uygulanır. Bu aşamayı takiben SCR uygulaması yapılır.
Bu sayede katalizör ölçülerinde küçülme, yatırım maliyetinde azalma sağlanır ve hacim sorunları asgariye indirilir.

Hibrit NOx çözümü için neden Yara’yı tercih edersiniz?

SCR ve SNCR sistemlerinde, dünya çapında bu tür teknolojilerden 1600 den fazla sistem kurulumunu yapan Yara firmasının uzmanlık ve deneyimine hiç tereddüt etmeden güven duyabilirsiniz.

Yara uzmanlığı ile, bu tür Hibrit sistemlere ihtiyaç olan müşterilerimizin tesislerine, işletmelere ve ihtiyaçlara özel olarak hibrit sistemlerin tasarımları ve kurulumları yapılmıştır.