DÜŞÜK BASINÇLI TANKLI İNERTİZASYON SİSTEMLERİ

Yanıcı malzeme tozları (ör. toz kömür) silo, filtre, değirmen gibi tozlu ve kapalı ortamlarda patlama özelliği taşır. Bu nedenle patlama riskleri oluşmadan önlem alınmalıdır.
İnertizasyon sistemlerimiz, ihtiyaç duyulduğunda gereken miktarda ve hızda (CO2 ve N2) inert gazların güvenle kullanılması için tasarlanmakta, yangın ve patlamalar bu şekilde önlenmektedir.

İnertizasyon sistemlerimizde; yangın, içten içe yanma ve patlamaların önlenmesi için kullanılan en yaygın ve en etkili inert gaz CO2 dir.
Ancak stoklanırken sıvı fazda bulunan CO2 nin kesinlikle gaz faza dönüştürülerek kullanılması gerekmektedir.
Bu nedenle düşük basınçlı tank bulunan inertizasyon sistemlerimizde gaz faz CO2 üretimi için evaporatörler kullanılmaktadır. Aksi halde tank içinden boru hattına sıvı CO2 gidecek ve bu nedenle boru hattı içinde tıkanmalar söz konusu olacaktır. Giderek,
CO2 stok tankı (veya tüp) içinde kütle olarak kuru buz oluşacak ve tank kullanılamaz hale gelecektir.

Hiçbir zaman sıvı fazda bulunan CO2 bir enerji gerektirmeden gaz faza dönüşemez. 10 kg sıvı CO2 nin 5m3 gaz faz CO2 ye dönüşmesi için asgari 1.1  kW enerji gerekir.

BatıSöke Çimento Fabrikası, İnertizasyon Sistemi Evaporatörleri. 2018
Loesche – Arcos
BatıSöke Çimento Fabrikası düşük basınçlı inertizasyon sistemi

Düşük basınçlı tank kullanan inertizasyon sistemlerimizde ortam sıcaklıklarına, yani iklim şartlarına göre büyüklüğü tasarlanan evaporatörler kullanılmaktadır.
Düşük basınçlı CO2 inertizasyon sistemlerimiz sıcak iklimler için uygundur.

Bu evaporatörler, inertizasyonu sağlayan gaz fazın oluşması için gereklidir.