Yara Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Baca gazında bulunan çevre kirliliğine yol açan maddeleri katalitik ve katalitik olmadan denitrifikasyon prosesleri ile etkili bir şekilde ortadan kaldıran, baca gazı temizleme sistemlerimiz dünya çapında kullanılmaktadır.

NOx, SO2, SOx, Hg, Dioksin ve bunlar gibi diğer tehlikeli maddeler, sistemlerimizin ideal kombinasyonları ve kendini kanıtlamış öncü teknolojilerle, çevre dostu termik santrallerde ve endüstriyel tesislerdeki uygulamalarımızla büyük oranda azaltılmaktadır.

Bazı müşterilerimiz.

Enerji şirketleri
Atık bertaraf şirketleri
Belediyeler
Çimento fabrikaları
Kağıt ve kağıt hamuru sanayi
Tarım ve gıda endüstrisi
Rafineriler
ve bunlar gibi farklı işletmeler…