1,000 tondan fazla öğütülmüş kömür, tek bir siloda güvenle stoklanabilir.

Ø 6000 mm – 650 m³ öğütülmüş kömür silosu

Öğütülmüş toz kömür, kurutulmuş lağım çamuru ve bunun gibi, patlayıcı ve yanıcı toz malzeme siloları konusunda yurt içinde ve dünya çapında sayısız referans.
Yatırımda kolaylık, işletmede sadelik ve güvenlik için 50 yılı aşan tecrübesi ile Thorwesten Vent GmbH.

Ø 9000 mm – 1500 m³ öğütülmüş kömür silosu
4 adet x Ø 7500 mm -1000 m³ öğütülmüş kömür silosu
Ø 7500 mm -1000 m³ öğütülmüş kömür silosu
Ø 9000 mm – 1500 m³ öğütülmüş kömür silosu

Öğütülmüş kömür gibi tüm toz yakıtlar yüksek riskte yanma ve patlama  özelliğindedir, silolarda stoklanmaları yanma riskinin ötesinde; patlama açısından çok tehlikelidir.
Bu nedenle, öğütülmüş toz yakıt kullanan sanayi tesisleri bu tür malzeme stoklarını asgari oranda tutmaktadır ancak öğütme sistemlerinde meydana gelen kısa süreli arıza ve duruşlar nedeni ile malzeme yetersizliğinden genel duruşlar yaşanmaktadır. 

Thorwesten firmasının yüksek kapasiteli, patlama ve yanma güvenliği sağlayan öğütülmüş kömür siloları ile bu problemlerden kurtulabilirsiniz. (ör: 3000 m3)

Silo yangınları özeldir. Kendine has yöntemler ve ekipmanlar kullanılmalıdır. (Ek bilgi için resmi tıklayınız)
Ø 7200 mm – 550 m³ kurutulmuş arıtma çamuru silosu


Kurutulmuş lağım çamuru bakteri açısından zengindir ve kendiliğinden ısınma eğilimi olduğu için özel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Ayrıca metan gazı çıkarma özelliği nedeni ile silo içindeki CH4 sürekli izlenmelidir.
Toz patlama riski yanında ayrıca gaz patlama riski de bulunmaktadır.
Bu nedenle patlama kapaklarının mutlaka gaz patlamaları için sertifikalı olması hayati önem taşımaktadır.

Ø 10000 mm – 1330 m³ granül kükürt silosu
Ø 7500 mm – 1100 m³ toz kömür silosu, patlama kapakları ve filtresi


En riskli ATEX bölgeleri olarak tanımlanan silolarda kullanılan tüm ekipman ve enstrümanların kesinlikle ATEX belgeli olması şart koşulmalıdır.
Numune alma propları, numune hatları, silo tozsuzlaştırma filtreleri ve tüm elektrik malzemeleri gibi çevre aydınlatmalarına da dikkat edilmelidir. Tetik kaynakları olarak elektrik kontakları, statik elektrik ve metal kıvılcımları kesinlikle önlenmelidir.  

Türkiye’de Çimento Sanayi başta olmak üzere beğeni ile kullanılan yüksek stoklama kapasiteli ve emniyetli toz kömür siloları sayesinde, kömür değirmeni vb. arızalardan meydana gelebilecek fırın duruşları engellenerek, yatırımın geri dönüşü kısa sürede sağlanmaktadır.

Öğütülmüş kömür, kurutulmuş arıtma çamuru gibi patlayıcı toz malzeme silolarımız için statik hesaplamaların dışında, patlamanın silo içinden güvenle dışarı atılması için gereken yüzey alan hesaplamaları da yapılmaktadır. Bu hesaplamalar VDI 3673 ve/veya NFPA68 yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

ATEX onaylı patlama kapaklarımız, patlama başlarken anında açılarak patlamanın silo içinden atılmasını ve basıncın düşürülmesini sağlar ve bu düşürülen basınç şokuna dayanıklı siloları hasarlanmaktan korur.

Patlama kapaklarımız patlamadan sonra otomatik olarak kapanarak yangın oluşumunu engeller ve birçok kez kullanılabilir.  İhtiyaca göre bu kapaklar vakum koruma ve donmaya karşı ısıtma sistemleri ile donatılmaktadır.

A – Patlamaya dayanıklı düz çatı tasarımı:

Düşük maliyetlidir, platformdan tasarruf sağlar.
Dolum, patlama kapakları, filtre, giriş, enstrümanlar için gerekli tüm nozullar için hazırlanmış şekildedir.

 

Kendi kendine kapanan TT Uni K serisi patlama kapakları ile patlama sok basıncına dayanıklı fanlı veya fansız filtre.

B – Patlamaya dayanıklı gövde :

Gerekli hallerde taşıma kolaylığı için çatı kısmı parçalı olarak sevk edilebilir.
Katı, toz yakıtlar için; 3000 m3 kapasiteye kadar silo tasarım ve üretimleri bulunmaktadır..

Boşaltma için koni havalandırma/kaynatma sistemi ve diğer tüm yardımcı enstrümanlar temin edilmektedir..
Alt kısmında, koni yerine düz tasarım, akma sorunu olan malzemeler için özel boşaltma sistemleri ve farklı silo – oturma ayakları bulunmaktadır.

Toz kömür silolarında kullanılan tüm ekipmanlar ATEX olmalıdır.

Silo üst kısmında bulunanlar

Patlama kapakları – (otomatik kapanan)
Silo filtresi
Silo besleme oluğu
Gerekli durumlarda Patlama saptırıcı

CO/O2/CH4 analizi için numune alımı

Isıtma sistemli numune alma probu
Geri üfleme özelliği
EX bölgeleri 20, 21 ve 22 için.

Silo konisinde bulunanlar
Koni kaynatma/malzeme hareketlendirme
İnertizasyon
Sıcaklık probu
Dökme malzeme hareketlendirici

TOZ PATLAMALARINA KARŞI TÜRKİYE VE DÜNYADA EN ETKİLİ EN YAYGIN KORUMA

Kömür, linyit ve petrokok gibi öğütülmüş yakıtlar ile, kurutulmuş atık çamuru gibi geri kazanılmış yakıtlar için çok çeşitli tipte ve kapasitede stok siloları sağlamaktayız.

Patlamaya dayanıklı silolarda, yerli imalat ve kurulum için mühendislik/proje desteği ile gerekli tüm işletme ve güvenlik ekipmanları (Otomatik kapanan patlama kapakları, vakum güvenliği, basınç dengeleme valfleri ve kolay bakımlı silo filtresi) temin edilmektedir.

Bu nedenle, öğütülmüş kömür ve arıtma çamuru gibi, yanıcı dökme malzemelerin bulunduğu silolarda patlamaya karşı korunmaya ek olarak vakum korumasının sağlanması da önemlidir.

İçten içe yanmalar veya sıcak noktalar nedeni ile aniden başlayan yangınlar ve patlamalar, sanayi tesislerinde birçok yerde her an karşılaşılabilecek, pusuda bekleyen bir tehlike gibidir.

Yanda görülen 600 m³ siloda meydana gelen toz patlaması sonucu oluşan vakum, siloyu  kullanılmayacak hale getirmiştir.

Önlemler nasıl alınmalıdır, güvenlik nasıl sağlanmalıdır.


Patlama ile ilgili teknik kriterlerin belirlenmesi gereklidir. (ör. patlama zonu, KSt değeri, patlama basıncı vb gibi) bu bilgiler, stoklanacak malzemenin kimyasal ve fiziksel analizlerinin gönderilmesi ile firmamız tarafından belirlenebilir.

Hangi tür patlama önleminin alınacağı tespit edilmelidir.

Silo bina içinde ise; patlama anında alev çıkacağından, patlama kapaklarına müsaade edilmemelidir. Bu durumda, silo dizaynı maksimum patlama basıncına göre imal edilebilir ancak maliyet çok yüksek olacaktır.

Bazı tesislerde silo üzerine bir kanal eklenerek patlama kapağının bina dışına alındığını görüyoruz. (Bakınız aşağıdaki resim) Bu kesinlikle büyük risk oluşturmaktadır.

Patlama kapağı silo üzerinde olmalıdır. Bir kanal ile bina dışına alınan patlama kapağı ek risk oluşturur.


DIN EN 14491 standartlarına göre siloların üzerinde oluklarla uzatılarak yerleştirilen patlama kapakları mevzuata aykırıdır. (Resim 14). Patlama kapağı direkt silo üzerinde bulunmalıdır.

Patlama kapaklarının altına koyulan uzatma olukları tahliye sürecini engelleyerek oluklarda ikincil patlamalara sebep olur ve silodaki patlama basıncını son derece artırır. 

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan simülasyonlar, bu oluklar nedeniyle artan patlama basıncının, siloların tasarlanan patlama basınç dayanımlarının çok üzerinde olduğunu göstermektedir.  

Patlama kapağı için, patlama özelliklerine göre tasarlanan deflektör uygulaması.


Bunun sonucunda siloda ağır hasarlar oluşabilir.

Bina içinde bulunan silolar için patlamayı güvenle bina dışına atacak deflektörler kullanılmalıdır.

Silo bina dışında ise; patlama kapakları kullanılmalıdır ve patlama ihtimaline göre bu bölge patlama kapaklarından çıkacak olan ateş ve ateş şokuna karşı; tehlikeli bölge olarak personel girişine kapalı tutulmalıdır.

Patlamalardan meydana gelecek hasarların önlenmesi dışında, silo içinde meydana gelebilecek yangınların ve patlamaların önlenmesi için mutlaka güvenilir bir izleme, kontrol ve inertizasyon sistemi kullanılmalıdır.

Kurutulmuş Lağım Çamuru Siloları

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem işletmelerin yakıt giderlerine avantaj sağlamaktadır, hem de cevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Kurutulmuş lağım çamurlarının Türk çimento sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Güvenlik ve çevre açısından granül haldeki bu malzemenin açık alanlarda stoklanmaları sakıncalı olduğundan, kapalı silolarda stoklanmalıdır. Ancak yüksek patlama riski nedeni ile miktarlarının asgari düzeyde tutulması sonucu işletmede zorluklar yaşanmaktadır.
Thorwesten GmbH ile istediğiniz miktarda stok tutabilirsiniz.

Türkiye Kömür Sektörü
Ülkemizde, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervlerine karşın, en az
1.52 milyar ton taşkömürü
ve
19.32 milyar ton linyit
rezervi bulunmaktadır. Linyit rezervleri ülke geneline yayılmıştır.

Hemen hemen bütün coğrafi bölgelerde ve 37 ilde linyit rezervlerine rastlanılmaktadır.

Ülkemiz kömür kaynağı ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe (antrasit) ise alt düzeyde değerlendirilebilir.

Kömür, ülkemizin cari açığında en büyük katkıyı yapan enerji ithalatının azaltılarak bu en önemli ekonomik sorunumuza çare bulabilecek bir madendir.

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak en önemli çözüm bu kaynakların daha etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Günümüzde kömürün her alanda güvenli ve çevreye zarar vermeden kullanımını sağlayan teknolojiler geliştirilmiştir ve geliştirilmektedir.

Günümüzde toz kömür gibi yüksek riskli ve tehlikeli malzemelerin tam olarak emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanırken sera gazı etkisi olan azot oksitlerin de istenilen değerlere indirgenmesi mümkündür.