ATEX Silo Filtresi

Thorwesten çeşitli kapasitelerde silolar için patlama basıncına dayanıklı silo filtreleri tasarlamakta ve üretmektedir.
Yakıt silolarına örneğin toz kömür silolarına dolum yapılırken pnömatik veya mekanik dolum şekline göre silo içinden havanın dışarı atılmadan önce filtre edilmesi gerekir.
Tozla karışık hava, filtrenin silo içine doğru açık olan alt kısmından yukarı doğru filtre torbalarından geçerek toz taneleri silo içine, süzülen hava açılan valf vasıtası ile dışarı atılır.

Thorwesten silo filtrelerinin bakımı çok kolay ve basittir. Filtrenin üst kapağı özel bir mekanizma ile hafice kaldırıldıktan sonra döndürülerek açılır. Filtrenin torbalarına ve kafeslerine yukarıdan çok kolayca ulaşılır. Üfleme boruları ve torbalar kontrol edilir ve gerekiyorsa değiştirilir.

Filtre üst kısmında, temiz gaz konektöründe uzaktan komuta edilen bir valf bulunmaktadır. Bu vana ana kumanda tarafından, üzerinde bulunan bir selenoid valf ile aktive edilir.
Bu valfin Kapalı / Açık olma durumu işletmenin optimum tesis güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili kriterlere göre belirlenmektedir.

Kullanımı 999/92 / EC ve 94/9 / EC sayılı ATEX direktifleri doğrultusunda tasarlanmıştır.

Montajı, bağlantıları, topraklaması, devreye alınması, işletme ve bakımının ilgili talimatlara uygun olarak yapılması halinde 1999/92/EC – ATEX Bölge 22 için gerekli tüm şartları sağlamaktadır.

Kömür Değirmen Filtresi

Kömür değirmenlerinin filtreleri genel olarak dikdörtgen şekildedir. Bu filtrelerin patlama basıncı şok dayanım değeri yaklaşık 0.4 bar g dir. Herhangi bir patlama anında, filtrenin parçalanmaması için, üzerinde bu dayanıma uygun açılma alanı sağlayacak sayıda patlama kapağı bulunmalıdır. Aynı zamanda, filtre ham hava giriş hattı üzerinde de bir patlama yönlendirici bulunmalıdır.

Bu durumda daha güvenli, değirmende ve filtre içinde meydana gelecek patlamalardan zarar görmeyecek, filtreler için Thorwesten Vent GmbH silindirik torbalı kömür değirmen filtresi konseptini geliştirmiştir.

Filtre içinde patlama
Değirmende patlama

2 bar g patlama basınç dayanımı (kömür siloları ile eşdeğer)
Daha az patlama kapak alanı. (EN 14491 e göre)
Silo patlama kapağı şeklinde patlama güvenliği
Entegre patlama kapağı ve patlama yönlendiricisi
Düşük aktivasyon basıncı
Dikey patlama kapağı ile dikey patlama deşarjı
Geri tepme güçlerinin ideal deşarjı