ATEX Denetimi ve Süpervizörlüğü

Deneyim ve uzmanlık ile elde edilen bilgi birikimi, en üst standartlara ve mevzuatlara uygun bir yangın ve patlama güvenliği isteniyorsa özellikle öğütülmüş kömür gibi, yanıcı toz malzemelerle ilgili tüm konularda her türlü desteğe hazırız.

Çimento fabrikalarında, kömür tesislerinde, kömür silolarında, kömür değirmenlerinde, filtrelerde yaşanan yangın ve patlamaların tamamen engellenmesi ve korumanın kesin olarak sağlanması için gerekli olan izleme ve kontrol konularında tüm sorularınız ve çözümleri için süpervizör hizmeti, proje, sistem ve ekipman temini sağlıyoruz.

Tehlikeli ortamlar yaratan risklerin küçük ayrıntılarda gizlenerek gözden kaçabileceği asla unutulmamalı. Yaşanan çeşitli tecrübeler ve farklı birçok tesiste yaptığımız çalışmalarda çok farklı boyutlarda tehlikeli ortamların bulunduğunu ve işletme personelinin ne yazık ki bunun farkında olmadığını ve sürekli uygulanması gereken güvenlik kurallarını devam ettirmede başarısız olduklarını tespit ettik.

GÜVENDE OLMAK TERCİHİNİZDİR

  

Bu nedenle fabrikalarımıza en küçük şüphe halinde bile tüm önlemleri almak için en kısa sürede harekete geçmelerini, ayrıca yangın ve patlamalar konusunda personeline yeterli eğitim vermelerini öneriyoruz.

Yanıcı malzeme tozlarının sinsi, yıkıcı ve ölümcül bir tehlike barındırdığı asla unutulmamalıdır.