Vibrex Silo Boşaltma Ekipmanımız.

 

VIBREX Silo Boşaltma Ekipmanı

 

Öğütülmüş düşük akma özelliği olan malzemelerin ölçülerek silolardan tahliye edilmesi. 

 

PROBLEM : Akma özellikleri çok zayıf veya bağlanma eğiliminde olan dökme malzemelerin stoklanmaları, silolardan beslenmeleri ve ölçülmeleri söz konusu olduğu zaman sadece probleme özel ve yüksek performanslı ekipmanlar sayesinde ideal işletme şartları sağlanır.

 

Silo boşaltılırken malzeme akışı; silo geometrisine, malzemelerin kendileri ve silo duvarları arasındaki sürtünme özelliklerine göre yönlenir. Böylece aşağıda görülen baca şeklinde veya kütle şeklinde malzeme akışları meydana gelir.

 

 

Baca şeklinde meydana gelen akışlarda, sadece silo alt kapağı üzerinde bulunan malzemeler hareketlidir. Silo üst kısmında bulunan malzemeler, ya bu şekilde oluşan bacadan tahliye olurlar yada yanlarda bulunan malzemeler merkeze doğru hareket eder. Bu tür hareketlerin sonucunda malzemeler ayrışır, ölü bölgeler oluşur, ani çökmeler meydana gelir, silo tamamen boşaltılamaz, ani ve istenmeyen, kontrol dışı malzeme akışları oluşur. 

 

 

 

Kütle olarak meydana gelen akmalarda ise, tüm malzemeler hareketlidir. Bu durumda silo kapasitesinin tamamı kullanılmakta, malzeme ayrışması asgari, boşaltılan malzeme ağırlığı eşit ve sabit düzeydedir.  İstenen düzende, akıcılıkta, sabit kalitede ve kesintisiz şekilde malzeme temin edilebilmesi sadece malzemelerin kütle olarak hareket ederek boşalabildiği bir silodan mümkün olabilir... Tahliye kapağı üzerinde köprü şeklinde bir tıkanıklık olmaması ve istenen malzeme akışının devam edebilmesi için, silo alt kapak ölçüleri ile temini istenen malzeme miktarı arasında belli bir oran olması gerekmektedir. Ancak, bu şekilde tespit edilen silo alt açıklıkları istenilen miktardan fazla malzeme akışına neden olur.

 

 

ÇÖZÜM : Malzemelerin kütle olarak akabilmesi, güvenli, sürekli ve ölçülüp/tartılabilen bir tahliye yapılması için, VIBREX Silo Tahliye Ekipmanı geliştirilmiştir. Düşük akma özellikli ve ince öğütülmüş malzemelerde mükemmel sonuçlar alınmaktadır.

Helezon yaylar üzerinde duran titreşim kafesi, yük hafifletici kubbe üzerine monte edilmiştir. Kafes bir vibrasyon motoru tarafından hareketlendirilir. Tahrik mili özel bir sızdırmazlıkla izole edilmiştir. Bu sızdırmazlık silo dışından değiştirilebilir. Taban açıklıklarının ölçü ve şekilleri, yan halka açıklıkları dökme malzemelerin özelliklerine göre belirlenmektedir. 

 

Titreşim kafesi, yatay vibrasyonlar vererek, yük hafifletici kubbe üzerinde bulunan tüm malzemeleri hareketlendirir.

 

Bu hareket sonucunda siloda bulunan malzemeler kütlesel olarak hareket eder.

 

Malzemeler hareket ederek, yük hafifletici kubbe altında bulunan serbest bölgeye akar ve böylece üzerinde bulunan diğer malzemelerin basınçlarından da kurtulmuş olur. Böylece malzemenin akma karakterinde oldukça büyük bir artış meydana gelir. Bununla birlikte kubbe altında bulunan, vibrasyon kafes kolları sayesinde, akıcı özellik daha da artırılmaktadır. Vibrasyon kolları koni açısıyla uyumludur ve malzeme çıkış kapağına geldiğinde artık iyice karışmış, büyük ölçüde homojenize olmuştur.  Malzemenin koni altına dökülmesi ile buradan alınan hava, bir havalandırma borusu ile silo üstünden içeriye verilir. Bu işlemin tersi olarak; silodan malzeme boşalması ile oluşan vakum nedeniyle silo içinden hava geri alınır.  Konik kısımda bulunan seviye göstergeleri sayesinde, önceden tespit edilmiş değerlere göre VIBREX vibrasyon kafesi aralıklarla çalışır. Boşaltma miktarına göre çalışan sistem sayesinde bu bölgede sıkışma meydana gelmez.

 

Çıkış ağzı bölgesinde bulunan hareketlendirici, üstünde bulunan ana ekipmanla aynı prensipte çalışır. Her iki ünite senkronize olarak çalışmaktadır. Bu ünitelerin çalışma ve durma periyotları, malzeme karakteristiklerine ve tahliye miktarına göre ayarlanabilir. Tahliye edilen malzeme doğruluk oranı +/, % 10 oranı içindedir.

 

 

KOMBİNASYON İMKANLARI : Değişen ihtiyaçlar ve yeni malzeme kullanımlarının artması ile AltmayerBTD firması VIBREX silo tahliye ekipmanını çeşitli kombinasyonlarla sunabilmekte ve kendine has tüm problemlerde güvenilir, ölçülebilen sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

 

 

Bu kombinasyonlardan bazıları yukarıda sunulmaktadır. Burada belirtilen tüm ölçme ve tartma ekipmanları kendilerini kanıtlamış sistemlerdir. Ölçme/tartma ekipmanlarının değiştirilmesi halinde VIBREX üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek bulunmamaktadır. Böylece değişen ihtiyaçlara uyum kolaylıkla sağlanmaktadır.

 

Aşağıda  sunulan resimde VIBREX ve RÜHRWERK kombinasyonu sunulmaktadır. Bu kombinasyon; spesifik malzemelerde yegane mekanik boşaltmayı sağlayabilecek bir sistemdir.

 

 

 

 

Tek bir kaynaktan komple silo teknolojisi :

VIBREX  Silo Tahliye Ekipmanı, kendisini ispat etmiş, standartlaşmış bir sistemdir ve dökme malzemelerin stoklanması, taşınması ve hazırlanması için uygulanan detaylı bir programın parçasıdır. Tek bir kaynaktan yapılan tasarım, üretim ve montaj sayesinde esneklik, yüksek  kalite standardı sunar. VIBREX ekipmanının arkasında; tecrübeli, güvenilir, uzmanlık alanı; dökme malzemeler konusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve problemlerini çözecek sonuçları üreten AltmayerBTD firması bulunmaktadır. Standart veya bilgisayar kontrollü tüm sistemlerde 90 yıla yakın tecrübe ve teknik uzmanlığı ile güvenli ve ekonomik sonuçları üretebilmekte ve müşterilerine sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Egzoz - hava filtresi

02- Malzeme dolum kapağı

03- +/- basınç valfi (Vakum/yüksek basınç)

04- Seviye ölçme cihazı

05- Besleme hattı

06- Hava aktarma hattı

07- Seviye göstergesi

08- Tahrik mili

09- Vibrasyon motoru

10- Özel sızdırmazlık

11- Yük alıcı, rahatlatıcı kubbe

12- Vibrasyon şasisi

13- Boşaltma hareketlendiricisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZI AVANTAJLARI

 • Sağlam ve uzun ömürlü yapıya sahip olan VIBREX çok geniş şekilde çalışma özelliğine sahiptir.

 • Düşük akma özelliği bulunan malzemelerde güvenli, ölçülebilir ve sürekli tahliye sağlar.

 • Baca şeklinde boşalmaları, köprü şeklinde tıkanmaları önler.

 • Malzemelerin hem kendi aralarındaki hem de silo duvarları ile olan sürtünmelerini etkili olarak azaltır.

 • Basıncı azaltılmış bir silo tahliyesi sağlayarak, konveyör ve bunun gibi ölçme/tartma ekipmanlarının problemsiz olarak beslenmesini sağlar.

 • Malzemeleri tahliye olacak şekilde hareketlendirir ve fazladan oluşabilecek sıkışmaları engeller.

 • Yüksek karıştırma özelliği ile malzemeleri homojene eder.

 • Silonun en ideal şekilde boşaltılmasını sağlar.

 • Yüksek ısılarda çalışabilir.

 • Bakım gerektirmeyen bir işletme sağlar.

 • Enerji tüketimi düşüktür.

 • Çok değişik silo tasarımlarına adapte edilebilir.

 • Ekipmanlarda, siloda ve besleme ünitelerinde büyük değişiklikler gerektirmeden montajı yapılabilir

 • Her ölçüdeki siloda kullanılabilir

 • Teklif İsteme Bilgi Formu :

KULLANIM YERLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER

Kullanım Yeri

Malzeme

Çimento ve Toprak Sanayi

Kil, çimento, alçı, kireç, marn, kömür tozu, silisli kum

Gıda Sanayi

Süt tozu, şeker, un türevleri, toz gıdalar

Elektrik Santralleri

Öğütülmüş kalker, kalsiyum hidroksit, ince taneli kömür

Kimya Sanayi

Boya, gübre, dezenfektanlar, granül plastik, cam elyafı, oksitler, soda klor, soda tozu, silisik asit, kurşun oksit, temizleyici eriticiler, grafit, baryum, potasyum, hidrat, kireç, titanyum oksit, kurum

Demir Çelik Sanayi

Döküm kumu, bağlayıcı ve katkı malzemeleri, ince kömür

Aluminyum Sanayi

Agregalar, ince kömür

Ahşap Sanayi

Talaş, testere tozu

Su Arıtma Tesisleri

Öğütülmüş kireçtaşı, kalsiyum hidroksit, süzgeç malzemeleri, katkı malzemeleri, karbon

Cam Sanayi

Katkı malzemeler, kum, hurda cam, boya