Toz Patlamalarına Karşı
OTOMASYON
İzleme – Kontrol – Önleme ve Koruma

Güvenlik; işletmelerin kazalardan kaçınması için, ortamın tam zamanlı olarak doğru şekilde izlenmesi, tehlikeli ortamların oluşmadan önlenmesi ve kaza halinde ise yapısal olarak korunabilmektir.

Aktif Güvenlik Sistemleri

Fabrikalarda yangın ve patlamalara neden olacak riskli ortamların izlenmesi ve bu risklerin oluşmasının önlenmesi amacı ile kullanılan sistemlerdir.

İzleme : Basınçlar, sıcaklıklar ölçülmeli, CO, O2 ve CH4 gaz analizleri gibi bilgilendirme ve uyarı sistemleri ile proses sürekli izlenmelidir.

Önleme : Ortamın durağan halde tutulmasını, yani yangın ve patlama risklerinin oluşmasını engelleyen, inertizasyon sistemleri ile korunmalıdır.

Aktif Güvenlik Sistemlerinin tüm elemanları herhangi bir yangın ve patlama ihtimali öncesinde, bunlardan korunmak için devreye giren ve devrede olan ünitelerdir.

Gaz Analiz Sistemleri
Güvenlik Merkezi
İnertizasyon Sistemleri
Gaz Alarm Sistemleri

Pasif Güvenlik Sistemleri

Patlama ile karşılaşılması durumunda, korunma, olumsuz sonuçların yaşanmasını engellemek amacıyla yapılan yapısal ve tasarım özellikleridir. Patlamanın en güvenli şekilde, tesise ve çalışanlara zarar vermeden atmosfere atılmasını sağlamak ve patlamadan sonra meydana gelecek olan yangını engellemek amacını taşımaktadır.

Bunlar, değirmenlerin, filtrelerin, olukların, toz kömür silolarının ilgili mevzuatlara uygun olarak tasarlanması, patlamadan sonra kendi kendine kapanan patlama kapakları ve vakum valfleri ile donatılmaları gibi önlemlerdir.

Pasif güvenlik sistemleri sürekli beklemededir. Bu nedenle faal, yeterli ve güvenilir olduğuna azami dikkat sarf edilmelidir.

Patlama Kapakları
Toz Kömür Siloları
Filtreler
Süpervizyon – Denetim