Altmayer = "Silo konusunda Tartışmasız Dünya Lideri"

 

 

 

Ne teklif ediyoruz?

 

Dökme malzemelerin stoklanması, işlem görmesi ve taşınması söz konusu olduğunda silolarımız ülkemizde ve dünya çapında çok iyi tanınmaktadır ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Silolarımızın hacimsel büyüklükleri 50 m³ - 5,000 m³ çapları  ise 2,500 mm ile  15,000 mm arasındadır. Çeşitli malzemelerden imal edilen ve çok farklı tasarımları bulunan silolarımız stoklanan malzeme için gereken tüm özellikleri barındırır. Malzeme boşaltmasının kesintisiz olarak sağlanması için çeşitli silo boşaltma ekipmanları bulunmaktadır.

 

Patlayıcı dökme malzemeler veya özel amaçlı kullanımlar için, basınç şokuna dayanıklı veya basınç sızdırmayan özellikteki silolarımız yüksek güvenlik standartlarını, tüm AB normlarını ve mevcut en iyi teknolojileri sunar...

 

AltmayerBTD yönetim sistemi, ISO 9001:2008 gereklerine uygundur. 97/23 EG Basınçlı Ekipman Yönergesine ait sertifikası (G ve B1 + F modülleri) dışında, DIN 18800-7:2002-09 Class E; Kaynaklı Çelik Yapılar üretici sertifikasına da sahiptir.

 

 

Patlama korunmalı toz kömür siloları

Toz kömür gibi patlayıcı malzemeler için özel silolar tasarlanmakta ve üretilmektedir.

 

Silo tasarımlarında farklı tercihler yapılmaktadır. Bunlar deforme olamayan silolar, yani basınç sızdırmayan silolar ve basınç şokuna dayanıklı silolardır.

Silo yerleşimi bina içinde olacak ise farklı bir tasarım söz konusudur. Bu durumda patlama halinde dışarıya herhangi bir sızdırma olmamalıdır ve silo katılardaki azami patlama basıncına göre tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Silo yerleşimi bina içinde olacaksa farklı bir tasarım söz konusudur. Bu durumda patlama halinde dışarıya herhangi bir sızdırma olmamalıdır ve silo katılardaki azami patlama basıncına göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bu değer 9 barg değerine kadar çıkmaktadır.

 

Silo patlama kapağı kullanılması halinde ise, indirgenmiş patlama basıncında tasarlanmaktadır ve bu değer genel olarak 2 barg seviyelerindedir.

 

Basınç şokuna dayanıklı silolarımız için statik hesaplamaların dışında, basınç hafifletme, yani patlamanın silo içinden güvenle dışarı atılması için gereken yüzey alan hesaplamaları da yapılmaktadır. Bu hesaplamalar VDI 3673 ve/veya NFPA68 yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

ATEX onaylı patlama kapaklarımız, patlama anında açılarak patlamanın silo içinden atılmasını ve basıncın düşürülmesini sağlayarak, basınç şokuna dayanıklı silolarımız hasar görmekten korunmaktadır. Patlama disklerinden farklı olarak bu kapaklar patlamadan sonra kapanmaktadır. İhtiyaca göre bu kapaklar düşü-basınç güvenlik mekanizmaları ve donmaya karşı ısıtma sistemleri ile donatılmaktadır.

 

Onlarca yıllık tecrübemiz ve uzmanlığımızla işletmelere kalite ve güvenlikte en yüksek seviye garanti edilmektedir.

 

 

Silo tasarımının ve üretiminin yeterli güvenlik kriterlerini kesinlikle sağlaması dışında, patlama kapakları milisaniye ve çok düşük basınç farklılıklarını anlayacak kesinlikle olmalıdır. Aksi halde yaşanan birçok örnekte görüldüğü gibi büyük hasarlar meydana gelmekte, ne yazık ki hayatını kaybedenler olmaktadır. Bu tür olaylar ise yetersiz tasarım ve üretim teknikleri sonucunda yaşanmaktadır.

 

 

Öğütülmüş kömür tozu gibi yanıcı tüm malzemeler kapalı alanlarda çok ciddi patlama riski taşımaktadır. Güvenlik lüks değildir, bilgi birikimi ve teknolojiye ihtiyaç duyar.