Silo Boşaltma

 

 

Silo boşaltma - malzeme hareketlendirme ekipmanları.

 

Dökme ve toz malzeme siloları stoklanacak malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Yeterli etkinlikte ekipmanlarla donatılmalı, bunlarla birlikte atmosferik şartlar da göz ardı edilmemelidir. 

 

Aksi halde dolum, stoklama ve boşaltma aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanacaktır.

 

Silo içinde kapalı alanda bulunan yanıcı malzemeler kapalı alanda bulundukları için yanma problemine ek olarak patlama riski de taşımaktadır. Tehlikeli maddeler başlığı altında özellikle yüksek tonajlı kömür silolarımız ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.

 

Tesislerde yaşanan en önemli silo sorunlarından biri olarak, silo boşaltma problemlerini sayabiliriz.

AltmayerBTD Türkiye ve dünya çapında birçok referansları ile; 50 - 5000 m3  kapasitede her türlü akma sorunu olan dökme - toz malzemeler için silolar ve silo boşaltma sistemleri tasarlamakta ve üretmektedir.