Yangın ve Patlamaların önlenmesi için Güvenlik Merkezi.

 

 

Robecco Secure Center® - Yangın ve Patlamalara Karşı Güvenlik Merkezi

 

tehlike alarmı varsa DİKKAT

 

tehlike alarmı hiç yoksa DAHA ÇOK dikkat

 

İşletmenİzde kullandığınız gaz analİz cİhazı veya sensörden herhangİ bİr alarm uyarısı almıyorsanız

nE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ ?

 

Herhangi bir sorunun olmadığını mı? 

Yoksa bir arıza olabilir mi?

 

İşletmelerde özellikle güvenlik açısından, yangın ve patlamaların önlenmesi amacıyla kullanılan uyarı (Oksijen - Karbon Monoksit, Metan gibi gaz analiz cihazları, sıcaklık ölçme sensörleri) ve (CO2 veya N2 yangın/patlama önleme) inertizasyon sistemlerinin yeterli veya doğru çalışıp çalışmadıklarının sürekli denetlenmesi hayati önem taşımaktadır.

 

 

Robecco GmbH Güvenlik Merkezi

 

Kömür öğütme, stoklama, toz tutma ve sevk işlemleri başta olmak üzere; kimyasal ve fiziksel tüm proseslerde, yangın ve patlamaların önlenmesi yani inertizasyonun (durağanlaştırma) garantili olarak sağlanması için gerekli tüm fonksiyonların toplandığı tam otomatik bir kontrol sistemidir.

 

Detayları ile aşağıda açıklanan sistem, görsel bir izleme sistemi ile, tam otomatik veya manuel olarak, bir proses bilgisayarı veya eşdeğer bir kontrol sistemi ile çalışmaktadır.

 

Güvenlik Merkezi, tüm ekipmanları ve bileşenleri birlikte veya ayrı olarak test ve kontrol eder, düzenler, yönetir. 

 

 

 

Neler Yapar - Neleri Kontrol Eder

A- Gaz analiz sistemleri - Gaz ölçme sistemleri

B- Flaplar - valfler

C- Sıcaklık sensörleri

D- İnertizasyon (yangın ve patlama önleme) sistemleri

 

 

Otomasyon ve Kontrol Fonksiyonları :

 

A Gaz analiz sistemleri

Robecco Güvenlik Merkezi, işletmenin gaz analiz sisteminden gelen dijital ve analog sinyalleri, işletmenin tanımlanan güvenlik konseptleri ile karşılaştırır . Yangın ve patlama risklerini ortadan kaldıran ortamın garantili olarak sağlanması için gerekli alarmlar verilirken gaz analiz sistemi denetlenerek düzgün çalışması sağlanır.

 

Dikkate alınan parametreler.

Numune probundaki sıcaklık

Diyafram pompa fonksiyonu

Verilerin değerlerin doğrulama işlevi

Gaz numunesinin analiz öncesi nem değeri

Gaz analiz sisteminin veya ölçme cihazının otomatik veya manuel kalibrasyonu

Analiz cihazındaki terslikler

Analiz cihazının azami (max) değerlerinin sağlanması

Analiz cihazının azami-azami (max-max) değerlerinin sağlanması

Analog ölçümlerin denetimi

 

B Flaplar

Robecco Güvenlik Merkezi, işletmedeki ünitelere, güvenlik konseptleri doğrultusunda sinyaller ve talimatlar göndererek buralarda bulunan valf ve flaplara kumanda edebilir ve bunları denetleyebilir.

 

C Sıcaklık sensörleri

Robecco Güvenlik Merkezi, sıcaklık sensörlerinden gelen  dijital ve analog sinyalleri belirlenen güvenlik konseptinin değerleri ile karşılaştırır.

 

Patlama koruma konsepti tarafından belirlenen oksijen konsantrasyon limit (Limiting Oxygen Concentration = LOC) değeri baz alınarak, ölçülen gaz bileşenleri - sıcaklık değerlerinin yardımı ile spesifik davranış koşulları üretilir.

Sistemde sıcaklık artışı gözlendiğinde, LOC otomatik olarak adapte edilerek alarm seviye değerleri değiştirilir.

 

D Inertizasyon sistemleri (Yangın ve patlama önleme)

Robecco Güvenlik Merkezi, analiz sistemleri ve sıcaklık sensörleri tarafından üretilen sinyallerin yardımı ile, inertizasyon sistemini sürekli kontrol eder.

 

Belirli bir bölgede veya ünitede verilen bir alarm ile, inertizasyon sistemi valf merkezinde  bu bölge veya üniteye ait valfler açılarak yeterli miktarda (N2 - CO2) inert gazın dozajlanması sağlanır. Riskli ortamın giderilmesi ile valf veya valfler otomatik olarak kapatılır.

Bundan sonra, Robecco Güvenlik Merkezi prosesi izleyerek, başarılı bir inertizasyon işleminin sağlanıp sağlanmadığının onaylar. Gerekli halde inertizasyon işlemi tekrarlanır.

Robecco Güvenlik Merkezi, bunlara ek olarak inertizasyon sistemini sürekli denetleyerek, beklemede olan sistemin mevcut durumunu sürekli test eder.

 

Dikkate alınan ve kontrol edilen parametreler.

İnert gaz asgari-azami stok durumu. (Gaz cinsine göre, ağırlık veya basınç değerleri kontrol edilir)

Asgari - azami basınçlar

İnertizasyon sisteminden çıkacak olan inert gazın akış kontrolü

Tank ısıtıcıları veya basınç artırıcı ısıtıcılar

Soğutma ünitesi (gerekli hallerde)

Bölge valfleri, inertizasyon sistemi valf merkezi

Her bir bölge valfi için gaz hacminin dozajlanması

 

 

Teknik Özellikler :

 

1.Değişen işletme sıcaklığına göre (LOC) oksijen konsantrasyon limit (alarm) değeri otomatik olarak ayarlanır.

 

2.Karbon monoksit limit konsantrasyon değeri, sıcaklığa göre ayarlanır. (Tetikleme/ateşleme noktası 605°C)

 

3.Tesisin tipik işletme şartlarına göre değerlendirilmesi ve gereken düzeltmeleri yapılır. Ölçülen değerler tipik proses parametreleri ile karşılaştırılır, bunun yardımı ile işletme içine dışarıdan oksijen sızıntıları tespit edilerek bunların izole edilmesi sağlanır.

 

4.Tesislerde yapılacak test, bakım, revizyon gibi durumlarda, kazaların önlenmesi amacı ile otomatik çalışma şekli kapatılabilir ve manuel olarak çalıştırılabilir.

 

5.Merkezi kumanda PLC sistemine bağlı kalmaksızın kendi kendine güvenli bir şekilde çalışan bir sistemdir.

 

6.Yeterli ve doğru inert gaz dozajlama ile etkili ve çevreye duyarlı kullanım ve ekonomi sağlanır.

 

7.İnert gaz stok miktarı sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle, satınalma ve stok kontrolde düzen sağlanmaktadır.

 

8.İnert gaz stok tankının ve valf merkezinin sistem fonksiyonlarının izlenmesi sağlanır.

 

9.Gaz analiz sisteminin numune alma, gaz hazırlama, gaz akış, ve  analiz sistem fonksiyonlarının izlenmesi sağlanır.

 

10.Çalışmaya ara vermeden, tüm ünitelerin bakım aralıklarının tek tek ve otomatik olarak belirlenmesi sağlanır.

 

11.Yanlış kullanım, verilerin yanlış yorumlanması, ana kumanda PLC nin kontrol edilmediği bir anda meydana gelen sıkıntılar önlenir.

 

12.Veri arşivlemesi. Günlük hafıza fonksiyonları vardır.

 

13.İletişim kanalları : Profibus - Ethernet seçenekleri bulunmaktadır.

 

Referanslarımız :

Adoçim Tokat Çimento Farikası

Çimsa Afyon Çimento Fabrikası

 

14.Uzaktan servis ve tanı fonksiyonları vardır.