Çimento Fabrikaları başta olmak üzere; Şeker Fabrikaları, Toz Gıda Üretim Tesisleri, Termik Santraller, Kojenerasyon Tesisleri, Demir Çelik, Maden İşletmeleri, dökme malzeme kullanan ve üreten tesisler ve işletmelere; ekipman ve proje temini, yeni ve mevcut tesislerin komple veya ünite bazında, sistem, ekipman ve malzeme imalatı, sevkiyatı ve devreye alınması konularında çalışıyoruz.

Yüksek kapasiteli toz kömür siloları
Kurutulmuş lağım çamuru siloları
Kömür öğütme ve stok tesisi yangın, patlama önleme – İnertizasyon sistemleri
Proses izleme, gaz analiz ve güvenlik merkezleri
Atık işleme – alternatif yakıt sistemleri
Silo, oluk ve filtre patlama kapakları
Yüksek patlama basıncına dayanıklı silo – değirmen ve proses filtrelerinin tasarım ve imalatı
Toz gıda üretimi patlama, yangın önleme ve korunma sistemleri
Dökme malzemelerin kurutma, soğutma ve temizleme sistemleri

Şeker santrifüjleri
Endüstriyel kurutucu ve soğutucular
Kömür öğütme tesisleri güvenlik ekipmanları
DeNOx – NOx İndirgeme – SNCR/SNCR/Hibrit Sistemleri
Baca gazlarında bulunan, dioksin ve ağır metaller gibi, zararlı
malzemelerin filtrelenmesi
Gaz analiz sistemleri