RÜHRWERK Dalgalandırıcılı Silo Boşaltma Sistemi.

RÜHRWERK Dalgalandırıcı Silo Tahliye Ekipmanı

 

Silolardan birden fazla yere beslenen, akıcı olmayan dökme malzemelerin ölçülerek beslenmesi.

 

PROBLEM : İncelik, nem, karakteristik özellik ve/veya diğer nedenlerle akıcı olmayan malzemeler silolarda stoklandığında köprü ve baça şeklinde meydana gelen akma hareketleri sonucunda silolarda çeşitli işletme problemleri yaşanmaktadır.

Duruşlar, malzemede ve tane çapında ayrışma, silo içinde kullanılamayan ölü alanlar ve kemerleşmelerin çökmesi ile ani malzeme akışları ve silonun boşalmasının tamamen kesilmesi gibi sorunlar ortaya çıkar.

Yanlış silo ölçülerinin kullanılması bu problemlere önemli bir neden oluşturur ve katkı sağlar.

Eğer bir silodan birden fazla hatta besleme yapılıyorsa bu problemler daha ciddi sorunlar yaratabilir. Bunların ana nedeni ise besleme hatlarının birbirine olan bağımlılığıdır.

Besleme çıkışlarından herhangi birisinin bir süre kapalı kalması sonucunda burada bulunan malzemenin tekrar hareketlenme özelliği çoğu zaman problem yaratmaktadır. Malzemenin sıkışarak üretim kaybına neden olmaması için bu bölgede uzman bir hareketlendirici sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

 

ÇÖZÜM : Tek ve birden fazla çıkışı olan silolarda sürekli tekrarlanan işletme problemlerinin çözümü için AltmayerBTD tarafından yatay hareketlendirici silo boşaltma sistemi RÜHRWERK  geliştirilmiştir. Bu ekipman köşeli şekildedir ve silonun çıkış kısmına yerleştirilmektedir. Bu tasarım sayesinde silo çıkış boğazında bulunan malzemelerin sabit bir şekilde akması garantili olarak sağlanmaktadır.

 

Silolarda malzeme tıkanma sorunlarında önemle dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de tasarımdır.

 

Ne yazık ki silo tasarımlarına gereken önem verilmemektedir. Bir başka deyişle silo tasarımları bu konuda yeterli bilgi birikimi ve ARGE çalışması olmadan yapılmamalıdır.  Standart bir silo tasarımının tüm malzemeler için kullanılmasında birçok sakıncalar bulunmaktadır. Farklı ve sürekli sorun yaşanmaması için ve her bir malzeme için özel tasarımlar kullanılmalıdır.

 

 

Kurulum/kullanım şekli :

Köşeli yapıdaki tahliye kısmının üst (silo) çapı, silonun kesilerek alınan çıkış ağzından yaklaşık iki misli geniştir. Böylece köprü şeklinde meydana gelen tıkanmalar kesinlikle önlenmektedir. RÜHRWERK büyük hareketlendirici mili silonun tahliye kısmında bulunmaktadır. Yavaş dönen motor redüktör ile tahrik edilmektedir. 

Gerek RÜHRWERK içine, gerekse silonun boğaz kısmına yerleştirilen özel havalandırma,kaynatma nozulları sayesinde uzun süreli duruşlardan sonra bile devreye alma işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.

 

Hacimsel olarak alınması gereken ölçümlerde daha yüksek bir hassasiyette sonuç alınması için, kaynatma nozullarından hava enjeksiyon miktarı, tahrik motorunun güç çekimine bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. Sabit güç çekimine ulaşıldığında malzemelerin aynı yoğunlukta tahliye edildiği kabul edilir.

 

RÜHRWERK HAREKETLENDİRİCİ SİLO BOŞALTMA EKİPMANI silo çıkış kısmında ihtiyaç duyulan tüm hareketlenmeyi sağlamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda ise malzeme akışını istenilen düzeye düşürmektedir. Bu şekilde, ve malzeme akışı aksamadan ölçme cihazları (kantarlar vs.) gibi kontrol ekipmanlarının eklenmesi ile malzemenin istenildiği şekilde kontrol edilmesi sağlanır.

 

Ayrıca malzemenin sadece belirli bir kısımda birikmesinin önüne geçilir. Bununla birlikte helezon gibi farklı besleme ekipmanlarına da bağlantı yapılabilir.

 

Akışkan hale gelmesi çok zor olan, yapışma özelliği bulunan malzemelerde, pnömatik tahliye ekipmanları olan silolarda da kullanılabilir. Hava verilerek malzeme hareket ettirilir veya çatlaklar, kanallar oluşturularak tam problemsiz bir tahliye ancak ve ancak RÜHRWERK kullanılarak garanti edilebilir.

 

Yanda görülen resimde VIBREX ve RÜHRWERK kombinasyonu sunulmaktadır. Bu kombinasyon; spesifik malzemelerde yegane mekanik boşaltmayı sağlayabilecek bir sistemdir.

 

Çalkalayıcı,Hareketlendirici tahliye ekipmanı RÜHRWERK in ölçüleri, merkezi akmaya ve köprülenmeye engel olacak şekilde doğru olarak belirlenmektedir. Ölçülerin seçiminde ölçme ve tartma cihazlarının sayıları  ve büyüklükleri de dikkate alınmaktadır.

 

Tek bir kaynaktan komple silo teknolojisi : RÜHRWERK Silo Tahliye Ekipmanı, kendisini ispat etmiş, standartlaştırılmış bir ekipmandır ve dökme malzemelerin stoklanması, taşınması ve hazırlanması için uygulanan detaylı bir programın parçasıdır. Tek bir kaynaktan yapılan dizayn, üretim ve montaj sayesinde esneklik, yüksek kalite standardı sunar.

 

RÜHRWERK ekipmanının arkasında; tecrübeli, güvenilir, uzmanlık alanı dökme malzemeler konusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve problemlerini çözecek sonuçları üreten, müşterileri ile yakından ilgilenen firmamız bulunmaktadır.

Standart veya bilgisayar kontrollü tüm sistemlerde onlarca yıllık tecrübe ve teknik uzmanlığımız ile güvenli ve ekonomik sonuçları üretebilmekte ve işletmelere sunmaktayız.

 

 

 

BAZI AVANTAJLARI :

 • Çok geniş bir çalışma yelpazesinde, güçlü yapısı ve dizaynı ile çok uzun bir çalışma ömrüne sahiptir.

 • Birden fazla besleme noktasına güvenli ölçülebilir ve sürekli tahliye yapar.

 • Köprülenme ve baca şeklinde meydana gelen hareketlerden dolayı oluşan tıkanmaları önler.

 • Malzeme çıkış basınçları azaltılmış olması nedeni ile bant konveyörlere, ölçme/tartma cihazlarına problemsiz besleme yapar.

 • Silo çıkış bölgesinde bulunan malzemeleri tamamen hareketlendirir.

 • Çıkışlardan birinin veya tamamının uzun süreler kullanılmaması halinde dahi kolayca işletmeye alınabilir.

 • Yüksek karıştırma etkisi ile malzemelerin homojenize olmasını sağlar.

 • Yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.

 • Bakım gerektirmeyen bir işletme sağlar.

 • Enerji tüketimi düşüktür.

 • Muhtelif silo tiplerine kolayca adapte edilir.

 • Her ölçüdeki silolarda kullanılabilir.

KULLANIM YERLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER

 

Kullanım Yeri

Malzeme

Çimento ve Toprak Sanayi

Kil, çimento, alçı, kireç, marn, kömür tozu, silisli kum

Gıda Sanayi

Süt tozu, şeker, un türevleri, toz gıdalar

Elektrik Santralleri

Öğütülmüş kalker, kalsiyum hidroksit, ince taneli kömür

Kimya Sanayi

Boya, gübre, dezenfektanlar, granül plastik, cam elyafı, oksitler, soda klor, soda tozu, silisik asit, kurşun oksit, temizleyici eriticiler, grafit, baryum, potasyum, hidrat, kireç, titanyum oksit, kurum

Demir Çelik Sanayi

Döküm kumu, bağlayıcı ve katkı malzemeleri, ince kömür

Alüminyum Sanayi

Agregalar, ince kömür

Ahşap Sanayi

Talaş, testere tozu

Su Arıtma Tesisleri

Öğütülmüş kireçtaşı, kalsiyum hidroksit, süzgeç malzemeleri,katkı malzemeleri, karbon

Cam Sanayi

Katkı malzemeler, kum, hurda cam, boya

 

Teklif İsteme Bilgi Formu :