ROTEX Silo Boşaltma Sistemi.

 

Rotex Silo Boşaltma Ekipmanı 

 

Problem :  Akma özellikleri çok düşük veya yapışkan dökme malzemelerin stoklanmaları, silolardan boşaltılmaları, ölçülme ve tartılmaları söz konusu olduğu zaman, sadece özel ve yüksek performanslı ekipmanlar problemsiz ve güvenilir sonuçları sağlayabilir.

Silolar boşaltılırken malzeme akışı; silo geometrisine, malzeme ve silo duvarları arasındaki sürtünme özelliklerine göre yönlenir ve silolarda bulunan malzemeler ana olarak iki şekilde akma gösterirler.          

Merkezden, silonun ortasında boşaltma kapağının üzerinde baca şeklinde akma meydana gelir, silo içinde malzeme birbirine karışamaz ve silo kapasitesinin büyük bir kısmı atıl kalır. Ayrıca ani malzeme hareketlenmesi olduğunda ise silo çıkışında set şeklinde bir sıkışma meydana gelir ve malzeme akışı tamamen kesilir.

 

SİLOLARDA, NEM, SÜRTÜNME, BASINÇ VEYA DİĞER NEDENLERLE MEYDANA GELEN KEMERLENMELER, TIKANMALAR VE BESLEME  PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM : Kütle olarak meydana gelen malzeme akma hareketlerinde ise, silo içindeki tüm malzemeler hareket halindedir.

Silolardan malzemelerin istenen zamanda ve istenen miktarlarda alınabilmesi, gerektiğinde ölçülebilmesi ve sevk edilebilmesi için uzman sistemlere profesyonel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

ROTEX® Silo Boşaltma Sistemi ile, akma sorunu olan tüm malzemelerde, tüm silo yüksekliklerinde malzeme akış profili çok düzgündür.

 

Bu sayede ölü noktalar ile segregasyonun önüne geçilmektedir. Silodan malzeme boşalması ve dozajlama sabit bir şekilde yapılmaktadır.

AltmayerBTD GmbH firmasının ROTEX Silo Altı Boşaltma Ekipmanları ile sorunsuz malzeme akışı sağlanır. Tasarım ve üretimde dikkate alınan faktörler; İç koni açısı, iç koni ile silo koni arası uzaklık, koni alt açıklığı, metallerin yüzey karakteristik özellikleridir. Sistem yükseklik ayarlı kılavuz plakaları sayesinde muhtelif malzemelere adapte edilir.

 

Rotex, mevcut siloların altına kolayca monte edilebilen ve aşağıdaki şekilde tasarlanan sistemlerdir.

Silo içinde bulunan malzeme ağırlığının büyük bir bölümü silo içinde tabandan yerleştirilen koni üzerinde bulunur, bu sayede uzun süreli duruşlarda bile malzeme silo içinden rahatlıkla alınabilmektedir.

Gerekli durumlarda aşağıda belirtilen, silo içinde bulunan koni, tahliye koluna bağlanarak, kol ile birlikte döner ve en ağır malzemelerin de tahliyesi sağlanır.

                                        

Silo tabanında bulunan ve logaritmik olarak tasarlanmış kazıyıcı boşaltma kolu, silonun tabanına yatay olarak döner. Silonun tabanında, yan duvarlarda bulunan malzeme buralardan alınarak, merkezde bulunan boşaltma oluğuna taşınarak tahliye edilir. Bu kolunun özel şekli, sıkışmaya engel olacak şekilde tasarlanmaktadır. Malzemenin akma özellikleri, silo şekli, ve bunun gibi özellikler dikkate alınarak, boşalmanın istenilen şartlarda yapılması sağlanır.

Rotex, mevcut silolarınıza kolayca monte edilebilir.

 

Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, standart veya özel ölçülerde üretilebilen ROTEX Silo Tahliye Sistemleri, yatırımda ve işletmede en ekonomik sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Silo besleme

02- Çıkış hava filtresi

03- Seviye göstergesi

04- İç koni

05- Yükseklik ayarlı kılavuz plakalar

06- Aşınmaz, yüksek dayanımlı çelik deşarj platformu

07- Pinyon dişli, rulmalı yatak

08- Gres pompası kontrol panosu

09- Gres pompası

10- Ters yöne çalışabilir tahrik motoru

11- Boşaltma oluğu

12- Sızdırmazlık elemanları

13- Kazıyıcı, boşaltma kolu

 

 

 

 

 

 

HER TÜRLÜ İHTİYACA GÖRE ÇEŞİTLİ TİP UYGULAMALAR MEVCUTTUR Dökme malzemelerin karakteristik özelliklerinin farklı olması nedeni ile silo boşaltma sistemleri her malzemeye göre farklı tasarlanmalıdır. AltmayerBTD bu konuda her türlü ihtiyaç için gerekli çözümleri ve detayları üretebilmekte ve hizmetinize sunmaktadır.

Kompakt ve çok sağlam bir yapıya sahip olan Rotex, montaj kolaylığı, problemsiz güç aktarımı, toz ve gazsız boşaltma oluğu ile birçok sanayi kolunda hizmet vermektedir. 

Standart Rotex Silo Boşaltma Sistemi ölçüleri

Bazı avantajları : 

 • Akıcı olmayan ve nemli malzemelerin silolardan alınması
 • Silolardan kesintisiz malzeme beslenmesi
 • Siloların tam kapasite kullanılması
 • Sürekli besleme sonucunda kalite kontrol kolaylığı
 • Tozsuz ve gazsız boşaltma
 • Standart ve/veya ihtiyaca göre tasarım - üretim
 • Hacimsel ölçüm yapılması amaçlandığında, kazıyıcı kolun hız kontrollü olarak temin edilebilmesi gibi, ihtiyaca yönelik özel çözümler
 • Mevcut ve yeni silolara uygulanabilir
 • Parça çapı 250 mm ye kadar olan malzemeler için kullanılabilir
 • Kömür ve hammadde homojenizasyonları için ideal ve ekonomiktir.
 • 2000 m³/Saat boşaltma kapasitesine sahiptir.
 • Proje - dizayn - üretim - montaj - devreye alma - süpervizörlük ve yedek parça gibi tüm hizmetlerin tek bir kaynaktan temininin sağladığı esneklik ve yüksek kalite standardı
 • Dökme malzemelerle ilgili her türlü işlem için AltmayerBTD firmasının çözümlerinin Dünya çapında başarı ile kullanılması ve sayısız referansımız

Kullanım Yerlerinden Bazı Örnekler 

KULLANIM YERİ

MALZEME

Çimento, Toprak Sanayi Kömür, jips, petrokok, çimento, klinker, alçı, kil, curuf, kaolen, uçucu kül, demir cevheri, tras, pirit külü
Termik Elektrik Santralleri Alçı, kömür, uçucu kül, kül
İnşaat Mıcır, Kum
Demir Çelik ve Alüminyum Sanayi Curuf, kömür, kok, madenler, boksit, demir ve parçaları
Alçı Fabrikaları Kalker, kömür, alçı
Atık, Çöp İmha İşlemleri Kül, curuf
Kimya ve Boya Sanayi Tuzlar, kurum, plastik granüller
Su Arıtma Tesisleri Kanalizasyon tortuları, endüstriyel çamurlar, filtre malzemeleri
Kereste Sanayi Ağaç kabukları, talaş

Teklif İsteme Bilgi Formu :

Rotex Referansları :