Omnikon Kurutma/Soğutma Teknolojisi

 

Endüstriyel Kurutucular

Akışkan Yatakların Çalışma Prensipleri

Bir akışkanlaştırma fenomeni

Delikli bir yüzey üzerinde bulunan granül malzeme tabakası içinden bir hava akımının üflenmesi halinde, granül katı tabakaya atfedilen akma direncine bağlı olarak basınç düşmesi meydana gelir.

 

Bu basınç düşmesi, havanın yüzeysel hızı ile, artar. Bu hız belli bir noktaya geldiğinde, basınç düşmesi, yatağın ağırlığını dengeleyecek kadar büyük değere ulaşır. Bu anda yatak yukarı kaldırılarak, moleküller arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğüne bağlı olarak irili ufaklı partiküllere, hatta granüllere ayrışır.  Kabarcıklar halinde bulunan gaz akışı ile hızla harekete geçmeye başlar.

 

Yatak kaynayan bir sıvı görüntüsü alır.

Bu işleme akışkanlaştırma (kaynatma) adı verilir.

Granül katı malzemelerin Taşınması

Akışkan yatak, katı malzemelerin sanki sıvı halindeymiş gibi  yatağın yukarısından aşağıya doğru  akmasıdır.

 

Katı granül malzemeler vibrasyon ile de taşınabilir. Ancak hem vibrasyon hem de akışkanlaştırma ile çıkış noktasına daha etkin bir hızla gönderilebilir.

 

Aynı etki, geçirgen plaka, gaz dağıtımı kıllanılarak sağlanabilir. Burada, hava akışı çıkışa yönlendirilerek, ek olarak malzemeleri aşağı doğru bastırmaktadır.

 

Her iki durumda, katı malzemelerin yatay olarak randımanlı bir şekilde taşınması sağlanmaktadır.

Isıtma ve Soğutma

Yatak içinde gaz ve katı maddelerin kusursuz bir şekilde teması ile ısınma ve soğuma  son derece yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir.

Mevcut hava sıcaklığı ile yatak sıcaklığı birbirine yakındır. Bunun anlamı; teorik olarak, mümkün olan hemen hemen, tüm ısının yer değiştirmiş olmasıdır.

İhtiyaç halinde ısı değişim miktarı ek olarak artırılabilir. Bunun için ısıtma ve soğutma elemanları kullanılır.

 

Kurutma

Akışkan yatak katı granül malzemelerin kurutulması için en uygun ortamı sağlamaktadır.

Proses gereği açığa çıkan buhar aynı anda yatak tarafından alınır, bu sırada malzemeler, sürekli olarak alttan beslenen akım sayesinde, sıcak/taze hava ile temas eder.

Katı ile gaz malzemenin kusursuz bir şekilde buluşması sayesinde, partiküllerin yatak içinde kuruması ve soğuması son derecede yoğun olarak gerçekleşmektedir.

Mevcut hava sıcaklığı ile yatak sıcaklığı birbirine yakındır. Bunun anlamı; teorik olarak, mümkün olan, hemen hemen tüm ısının yer değiştirmesidir.

İhtiyaç halinde ısı değişim miktarı ek olarak artırılabilir. Bunun için ısıtma ve soğutma elemanları kullanılır.

Akışkan yatak katmanları içine özel ısı eşanjörleri yerleştirilir. Eşanjörlerin soğuk yüzeyleri ile temas eden malzeme ısısını soğutucu elemanların içinde bulunan soğuk suya iletir.

Eşzamanlı olarak, malzeme,  karışır ve ısısını (havalandırma) kaynatma havasının akımına teslim eder.

Nihai ürünün homojen olması için, işlem esnasında malzemelerden taze, nemli, veya kuru olanların birbirleri ile temas etmemesi gerekmektedir. Ancak, nemli halde iken yapışkan olan malzemelerin kurumuş halde olanlar ile karıştırılması, nem miktarının akışkanlaştırmayı sağlayacak orana getirilmesini sağlaması açısından daha avantajlıdır.

Bu durumlar, tank şeklindeki derin akışkan yataklarda bulunmaktadır. Bu tür yatakların bir dezavantajı da, mevcut maddelerin farklı nem miktarlarına sahip olmalarıdır.

 

Bu iki prensibin kombinasyonu ile SCFM serisi akışkan yataklarda, nemli, yapışkan malzemelerin akışkanlıkları sağlanarak, aynı zamanda, homojen bir nem miktarı elde edilmektedir.

Diğer uygulamalar :

Akışkan yatak birçok farklı granül halde malzemenin homojen şekilde karıştırılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda çok ince tanecikler kaynatma gazı ile taşınarak, nihai üründe topaklanma eğilimi azaltılır.

İnce granül malzemeler, birleştirici sıvılar enjekte edilerek topak haline getirilebilir.

 

Aynı yöntem ile tanecikler kaplanabilir.

 

İhtiyaca göre, kalsinasyon gibi çeşitli kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilebilir.

 

Tüm bu işlemler tek bir akışkan yatak içinde yapılabilir.