Yangın ve patlama kanun yönetmelik ve klavuzları

 

Mevzuatlar neden önemlidir.

 

Ülkemizde ve dünya genelinde tüm tasarım ve imalatların belli çerçeveler içinde belirlenmiş ve sürekli geliştirilen mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda yapılması, etkin bir şekilde kontrol edilmesi giderek önem kazanmaktadır. Ön önde gelen ise güvenlik, sağlık ve çevre kriterleridir.

 

Kişilerin ve şirketlerin her zaman sürekli olarak işlerini en doğru şekilde yapmalarını, geliştirmelerini beklemek yerine mevzuatlara uyarak bu şekilde sağlanan kılavuz dokumanlar sayesinde belli çerçeveler içinde yapılması, aksi durumlarda belli yaptırımların uygulanması ile üretici, kullanıcı ve kaynakların korunması sağlanmaktadır.

 

Türk Dil Kurumuna Göre Yasa : 

Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durumdur.
 

Bu sayfamızda, işletme personelinin ve tesislerin korunmasının sağlanması amacı ile, yangın ve patlayıcı ortamlara ve risklerine karşı; önleyici ve koruyucu güvenlik sistemlerinin seçimi, üretimi, kullanımı konusunda yayımlanan kanun, yönetmelik, kılavuz, standartlar ve bunun gibi çeşitli çalışmaları bulabilirsiniz...

 

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK :

ATEX 94/9/AT  Avrupa Birliğinin 94/9/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır ve 30 Aralık 2006 tarihinde yayımlanmıştır

ATEX (ATmosphere EXplosive) Potentially Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC

 

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ :

29-12-2009 tarihinden itibaren yürüklüktedir. MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)

Makinalar, muhtemel bir patlayıcı ortamda kullanımından kaynaklanan bir patlama riski söz konusu olduğunda, 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX 94/9/AT) hükümlerine uygun olmalıdır. (Machinery Directive 2006/42/EC)

 

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ :

22 Ocak 2007 de yayımlanmıştır. BEY 97/23/AT

Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Kararnamesine European Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC paralel olarak hazırlanmıştır.

 

TEHLİKELİ MADDELER VE PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİĞİ :

DSEAR 2002 Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002. Bu yönetmelik aşağıda belirtilen mevzuatların güvenlik açısından uygulanmasını amaçlamaktadır. Bunlar; Avrupa Konseyinin 98/24/EC direktifi, CAD Kimyasal Ajanlar Direktifi, 1992/9/EC ve ATEX yönetmelikleridir.

 

PATLAMALARIN ÖNLENMESİ İÇİN İNERTİZASYON KILAVUZ DOKUMANI :

CEN/TR 15281 Teknik Klavuz : Patlamalardan Korunma için İnertizasyon

Guidance on Inerting for Prevention of Explosions. Avrupa Standardizasyon Komitesi Teknik Raporu

 

 

TOZ YANGINLARI VE PATLAMALARI, ZARARLARI, DEĞERLENDİRME, KORUYUCU ÖNLEMLER KILAVUZ DOKUMANI :

VDI - Richtlinien - 2263 - Dust Fires and Dust Explosions - Hazards - Assesment - Protective Measures.

The Association of German Engineers 

 

 

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK :

ATEX 1999/92/AT POTANSİYEL PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİĞİ 26-12-2011 tarihinde yayınlanmıştır.

İşverenin Sorumlulugu : Madde 5-a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemektir.

Herhangi bir nedenle, çalışanlara zarar gelmesi durumunda Atex ve Makina Emniyeti Yönetmeliğine baş vurulacağına dikkatinizi çekeriz.

Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

PED 1999/92/EC Potentially Explosions Atmosphere - 134/05/E Potansiyel Patlayıcı Atmosferler. ATEX

 

KÖMÜR TOZU YÖNETMELİĞİ :

BGV C15 Alman Toz Kömür Yönetmeliği - German Coal Dust Regulation

 

 

PATLAYICI ORTAMLARIN OLUŞMASINI ÖNLEYİCİ TEKNİK DÜZENLEMELER :

TRBS 2152-2 Patlayıcı Ortamların Önlenmesi

Technische Regeln für Betriebssicherheit. Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, inhaltsgleich. Prevent the formation of an explosive atmosphere (limitation and monitoring of the concentration, rendering inert, density, ventilation, warning system etc. – TRGS 722/TRBS 2152-2).

 

PATLAYICI ORTAMLAR, ULUSLARARASI STANDARDI, GAZ ANALİZ CİHAZLARI, DEDEKTÖRLER

IEC 60079-29-2 /2007-08 - Patlayıcı atmosferler ile ilgili uluslararası standart.

 

 

İNERTİZASYON MALZEMESİ OLARAK SIVI FAZ CO2 KULLANIMINDA STATİK ELEKTRİK RİSKLERİ

EIGA - European Industrial Gases Association - Avrupa Endüstriyel Gaz Kuruluşu

76/02/E The risk of generating static electricity, when using CO2 as an inerting agent.

 

 

MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER KLAVUZ DOKUMANI :

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit Endüstrisi için IPPC Direktifi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mevcut En İyi Teknolojiler Kılavuz Dokümanının yeni versiyonu 2010 Mayıs ayında yayımlandı.

 

 

TOZ PATLAMALARINDA PATLAMA BASINCININ DIŞARI ATILMASI KILAVUZ DOKUMANI :

VDI 3673 Pressure venting of dust explosions. The Association of German Engineers 

 

 

 

LAĞIM ÇAMURU KURUTMA TESİSLERİ, İŞLETME GENELGESİ :

Genelge OC847/9 İngiltere Sağlık ve Güvenlik Kurumu HSE'nin, işletmelerde uyulması gereken koruyucu önlemler ile ilgili  

genelgesi daha önce yaşanan tecrübeler doğrultusunda 2011 yılında yenilendi.

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ :

89/686/AT ATEX 1999/92/AT yönetmeliği kapsamında işverene yaptırım söz konusudur.

 

 

PATLAMA KORUMA SİSTEMLERİ STANDARDI :

ABD Uluslararası Kod ve Standartlar Kurumu.

NFPA 69 - CO2 Yangın Söndürme Standartları.

NFPA 12 - Patlama Önleme Sistem Standartları.

 

TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLU :

Bakanlar Kurulu Kararı 27518 nolu ve 11-03-2010 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Belirtilen sürede sigorta yapılmadığının tespiti halinde, kişi ve kurumların ruhsatları iptal edilecektir.

 

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ
TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (
2006/95/AT)

Low Voltage Directive, LVD, 2006/95/EC

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)

EMC Directive 2004/108/EC

 

 

MAKİNALARDA GÜVENLİK-MAKİNALARIN ELEKTRİK DONANIMLARI

TS EN 60204-1 (EN 60 404-1)

 

 

SU BORULU KAZANLAR VE YARDIMCI TESİSATLARI – BÖLÜM 14:

BASINÇLI AMONYAK VE AMONYAK-SU ÇÖZELTİLERİ

KULLANILAN BACA GAZINDAKİ AZOT OKSİTLERİNİ AZALTMA

(DENOX) SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ TS EN 12952-14

(Requirements for flue gas DENOX-systems, EN 12952-14)

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

20-06-2012 tarih ve 6331 nolu kanun

 

 

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

03.07.2009

 

 

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

06-08-2010

 

 

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

06-10-2010

 

 

ÇEVRE KANUNU :

2872 sayılı ve 09-08-1983 tarihli kanun

 

 

 

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25-04-2012 Tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete

 

 

 

Yeni tesis CED Raporlarında;

Yangın ve patlama önleme (inertizasyon) sistemlerinin ve

NOx indirgeme (DeNOx) sistemlerinin kurulması şart koşulmaktadır.

 

YAYINLAR :

 

ACİL DURUM İNERTİZASYON SİSTEMLERİ

Emergency Inerting Systems :

Preventing Explosions in Coal Grinding Systems

 

 

ÖNLEYİCİ KORUMA İNERTİZASYON :

Schuettgut Inertisierung 100601

 

 

 

CO2 / N2 ACİL İNERTİZASYON SİSTEMLERİ :

CO2 / N2  Emergency Inerting Systems article for journal of Russian Magazine “Cement and its applications”

Rusça orijinal ve İngilizce tercümesi.

 

 

SİLO YANGINLARINDA ÖZEL YÖNTEMLER VE EKİPMANLAR KULLANILMALIDIR :

Sanayi Yangınları Dergisinin yayınladığı silo yangınları ile ilgili makale (İngilizce)

Silo yangınları ile mücadele için özel teknikler ve özel ekipmanlar kullanılmalıdır (Türkçe sayfalarımız)

 

 

KÖMÜR ÖĞÜTME TESİSLERİNDE ACİL İNETİZASYON SİSTEMLERİ :

Global Cement Dergisi 2011 Ekim sayısı - İngilizce

 

 

GAZ VE KÖMÜR TOZU PATLAMALARI

Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi

 

 

 

KÖMÜR TOZU PATLAMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

20J HACİMLİ KÜRESEL PATLAMA ODASI

Ö.Serdar YILDIRIM, Saim SARAÇ

 

 

 

KÖMÜR TOZU PATLAMASI

Vedat Didari, Dr., Maden Yük. Müh., H.Ü. Mühendislik Fak. Maden Müh. Böl., ZONGULDAK.

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-MEGEP-METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ - KÖMÜR HAZIRLAMA

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi -

Kömür Siloları

 

 

CH4 EMISSIONS FROM SOLID WASTE DISPOSAL

Jens E. Frøiland Jensen (Norconsult) and R. Pipatti (VTT Energy, Finland).

Katı Atıklarda Metan Emisyonları (İngilizce)