Çamur Boşaltma Sistemi

 

LINEX - Silo Boşaltma Ekipmanı

Akma özellikleri çok düşük olan malzemeler için güvenli bir silo ve bunker boşaltma ekipmanıdır. Hareketlenmesi güç malzemeler için kullanılmaktadır.

Bazı Linex referanslarımız : (PDF 66 kb)

 • Dairesel silolar için hareketli oval çerçeve şeklinde

 • Kare şeklindeki silolar, bunkerler için hareketli kare çerçeveler şeklinde

Lağım çamuru kurutma tesislerinde lağım çamuru kabul bunkerlerinden malzeme akışı için en uygun sistemdir.

Avantajları :

 • Silo kesitinin tamamını hareketlendirir.
 • Silo duvarlarına flanş ile bağlandığı için az yer tutar.
 • Tahrik ünitesi silo dışında olduğu için erişim ve bakım kolaylığı sağlar.
 • Silo yerleşim yüksekliğinin düşük olmasını sağlar.
 • Hidrolik ünitede basınç kısıtlayıcısı olduğu için malzeme birikmesini engeller.
 • Uzun süreli ve güvenli şekilde çalışır.
 • Evsel ve sanayi atık işleme tesisleri, arıtma tesislerinde, her türlü çamur ve türevleri için en uygun silo boşaltma sistemidir.

 

Kullanıldığı malzemeler ve uygulamalar:

Kullanıldığı Yerler

Malzeme

Lağım, atık su işleme, arıtma, lağım çamuru kurutma tesisleri

Kanalizasyon, endüstriyel çamurlar, filtre malzemeleri, arıtma çamuru, lağım çamuru

susuzlaştırılmış, çürütülmüş lağım çamuru.

Kereste, gıda, fiber malzeme sanayi

Kıymık, talaş, yonca, farklı şekiller

Atık işleme

Hamur ve parça şeklinde atıklar

Termik elektrik santralleri ve yakma sistemleri

Atık çamurları

Kurutma sistemleri

Çeşitli hamur şeklinde malzemeler

Teklif İsteme Bilgi Formu : (PDF, 261 kb)

İmalat Malzemeleri :

 • Standart çelik
 • Kaplanmış standart çelik
 • Aşınmaya dayanıklı standart çelik
 • Paslanmaya dayanıklı standart çelik