Yüksek Kapasiteli, Güvenli - Korumalı Öğütülmüş Toz Malzeme (Kömür) Siloları.

 

1,000 tondan fazla öğütülmüş kömür, tek bir siloda güvenle stoklanabilir.

 

Akçansa Büyükçekmece AltmayerBTD öğütülmüş kömür siloları

Öğütülmüş, toz kömür, kurutulmuş lağım çamuru ve bunun gibi tehlikeli, yanıcı ve patlayıcı malzemelerle ilgili silolar, sevk ve dozajlama sistemleri konusunda yurt içi ve dünya çapında sayısız referansı ile en güvenilir işletme şartları için ALTMAYERBTD GMBH & CO. KG.

 

Öğütülmüş kömür yüksek riskte yanma ve patlama  özelliğindedir, kapalı alanlarda stoklanmaları oldukça tehlikelidir.

 

Bu nedenle, öğütülmüş toz kömür kullanan sanayi tesisleri bu tür malzeme stoklarını asgari oranda tutmaktadır.

 

Öğütme sistemlerinde meydana gelen kısa süreli arıza ve duruşlar nedeni ile malzeme yetersizliğinden genel duruşlar yaşanmaktadır.

Bilgi için burayı tıklayınız

 

 

5 adet 1000 m3 toz kömür silosu ve 1 adet 500 m3 uçucu kül silosu

 

AltmayerBTD firmasının yüksek kapasiteli, patlama ve yanma güvenliği sağlayan öğütülmüş kömür siloları ile bu problemlerden kurtulabilirsiniz. 

Türk Çimento Sanayinde de beğeni ile kullanılan (ör. 450 ton) kömür siloları, kömür değirmeni ve ekipmanlarının arızalarından meydana gelebilecek fırın duruşlarını ortadan kaldırarak, çok kısa bir süre içerisinde kendisini amorti etmiştir.

 

Altmater ekipmanlarını kullanıyorsanız, kalite ve güvenlik açısından hiçbir tereddüt duymayacaksınız...

Nuh Çimento Toz Kömür Siloları - Patlama Kapakları

Patlayıcı malzemelere karşı; 2 bar(g) yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve patlama kapağı

 

İçten içe yanmalar veya sıcak noktalar nedeni ile aniden başlayan yangınlar ve patlamalar, sanayi tesislerinde birçok yerde her an karşılaşılabilecek, pusuda bekleyen bir tehlike gibidir.

Yanda görülen 600 m³ siloda meydana gelen toz patlaması sonucu oluşan vakum, siloyu  kullanılmayacak hale getirmiştir.

 

Çeşitli ölçülerde temin edilen öğütülmüş kömür siloları ile, işletmelerde ekonomik ve problemsiz bir üretim sağlanmaktadır.

 

Çimento ve kireç sanayinde 2,200 m³ hacim kapasiteye kadar olan silolar oldukça revaçtadır.

 

Öğütülmüş kömür silolarının üretimleri, yıllar süren tecrübeye dayanmaktadır.

Güvenlik, işlevsellik ve güvenirlilik gibi konular önemle dikkate alınmalıdır.

 

İnertizasyon sistemleri Yara Industrial GmbH tarafından sağlanmaktadır

AltmayerBTD patlama kapakları

 

Silo sevkiyatı

 

Kurutulmuş Lağım Çamuru Siloları

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem işletmelerin yakıt giderlerine avantaj sağlamaktadır, hem de cevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Kurutulmuş lağım çamurlarının Türk çimento sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Güvenlik ve çevre açısından granül haldeki bu malzemenin açık alanlarda stoklanmaları sakıncalı olduğundan, kapalı silolarda stoklanmalıdır. Ancak yüksek patlama riski nedeni ile miktarlarının asgari düzeyde tutulması sonucu işletmede zorluklar yaşanmaktadır.

AltmayerBTD yüksek kapasiteli silolarında istediğiniz tonajda malzeme stoklayabilirsiniz

Akçansa Çimento Büyükçekmece - Kurutulmuş lağım

çamuru silosu 570 m3

 

 

Önlemler nasıl alınmalıdır, güvenlik nasıl sağlanmalıdır.

 

Patlama ile ilgili teknik kriterlerin belirlenmesi gereklidir.(ör. patlama zonu, KSt değeri, patlama basıncı vb gibi) [bu bilgiler, stoklanacak malzemenin kimyasal ve fiziksel analizlerinin gönderilmesi ile firmamız tarafından belirlenebilir]

Hangi tür patlama önleminin alınacağı tespit edilmelidir.

Silo bina içinde ise; patlama anında alev çıkacağından, patlama kapaklarına müsaade edilmemelidir. Bu durumda, Silo dizaynı maksimum patlama basıncına göre imal edilmelidir.

Silo bina dışında ise; patlama kapakları kullanılmalıdır ve patlama ihtimaline göre bu bölge patlama kapaklarından çıkacak olan ateş ve ateş şokuna karşı; tehlikeli bölge olarak personel girişine kapalı tutulmalıdır.

Silo içinde meydana gelebilecek yangınların ve patlamaların önlenmesi için N2 veya CO2 inertizasyon sistemi kurulmalıdır.

Dilerseniz anahtar teslimi, dilerseniz ekipman bazında en güvenli silolar için firmamızı arayabilirsiniz.

 

 
 

Patlayıcı özellikleri olan dökme malzemelerin güvenli olarak stoklanmaları, işlem görmeleri, ölçülmeleri ve taşınmaları yüksek güvenlik standartları olan ekipmanlarla ve bilgi birikimi ile sağlanabilir.

Öğütülmüş toz kömür, alternatif yakıtlar, kurutulmuş atıklar, ve bunlar gibi tüm malzemelerle ilgili olarak patlama basıncına dayanıklı,  ekipmanlar ve sevk sistemleri konusunda yeterli bilgi birikimine sahibiz.

 

Tüm güvenlik ekipmanları gibi, patlama kapağı da, personelinizi yatırımlarınızı koruyabilecek güçte ve beceride olmak zorundadır.

 

Güvenilir olmak; dünya çapında referanslara sahip olabilmek, bununla birlikte Türk sanayicisinin de onayını almakla ve standartlara imza atabilmekle mümkündür...

 

 

Türkiye Kömür Sektörü

 

Ülkemizde, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervlerine karşın, 560 milyon tonu
görünür olmak üzere, yaklaşık

1,3 milyar ton taşkömürü

ve

12,3 milyar ton linyit

rezervi bulunmaktadır. Linyit rezervleri ülke geneline yayılmıştır.
Hemen hemen bütün coğrafi bölgelerde ve 37 ilde linyit rezervlerine
rastlanılmaktadır. Linyit rezervlerinin %21’i TKİ, geri kalan ise EÜAŞ, MTA
ve özel sektör elindedir.

 

Bununla beraber, ülkemizin kömür potansiyeli henüz tam olarak ortaya
konmuş değildir.

 

Kömür, ülkemizin cari açığında en büyük katkıyı yapan enerji ithalatının azaltılarak

bu en önemli ekonomik sorunumuza çare bulabilecek bir madendir.

 

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak en önemli çözüm bu kaynakların daha etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

 

Günümüzde kömürün her alanda güvenli ve çevreye zarar vermeden

kullanımını sağlayan teknolojiler geliştirilmiştir.