Injector ConvayorEnjektör Konvayör - Ventüri Pnomatik Taşıma Sistemi

 

Enjektör Konvayör, Ventüri - Pnömatik Konveyör Sistemi

Pnömatik basınçlı taşıma sistemlerine malzeme verilmesi için besleme ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar, nakil sistemindeki basınç ile, besleme basınçı arasında uyumlu bir şekilde çalışmalıdır

Özellikle; yapışkan, aşındırıcı, uzun lifli ve sıcak malzemelerde ENJEKTÖR KONVEYÖR  başarılı çalışmaları ile kendisini ispatlamış durumdadır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ : İtici nozulların daralan kesitleri, taşıyıcı havayı kinetik enerjiye çevirir. Bu sayede besleme odasında yüksek bir basınç meydana gelmez. Bu basınç genellikle nakil sisteminde bulunan basınçtan düşüktür. Bu düşük basınç nedeni ile beslenecek malzeme bir miktar hava ile birlikte nakil hattına girer ve hız kazanır.

Malzeme, nakil hattına herhangi bir hava kilidi olmadan beslenir. Bu sırada karıştırıcı boruda (hava + malzeme) meydana gelen hız düşmesi sonucunda statik basınç artışı meydana gelir. Nakledilen malzemenin ivme kazanarak hızlanması bu bölgedeki artırılan basıncı azaltır. Dağıtıcı içinde ise, hava hızı, nakil hattı hızının seviyesine indirilir. 

Sonuç olarak ENJEKTÖR KONVEYÖR çıkış noktasına gelene kadar basınç artışı devam eder ve çıkış noktasında eşitlenir.

YAPI VE DİZAYN : Ana hatları ile ENJEKTÖR KONVEYÖR Ekipmanı yapısı Şekil 1 de gösterilmektedir. Mekanik olarak hareket eden bir parçası bulunmamaktadır ve çok az bakım gerektirmektedir.

Enjectör Konvayör ve silo boşaltma ekipmanı Rotex

ENJEKTÖR KONVEYÖR ölçüleri, yüklenen malzemenin yapısı, karakteristik özellikleri, çalışma basıncı ve malzeme akışı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenmektedir.

ENJEKTÖR KONVAYÖR çelik, yada paslanmaz çelikten üretilmektedir. Aşındırıcı malzemelerin kullanıldığı ekipmanlarda, Nozul, karıştırıcı boru ve dağıtıcı, değiştirilebilen seramik kaplamalı olarak temin edilebilir.

ENJEKTÖR KONVAYÖR EKİPMANININ BAZI AVANTAJLARI

 • Mekanik olarak hareket eden parçası yoktur

 • Sabit şekilde malzeme beslemesi yapılır

 • Bakım ihtiyacı çok düşüktür

 • Dar yerlerde kullanılabilir

 • Yüksek sıcaklık ortamlarında kullanılabilir

 • Toz tutma ekipmanı gerektirmez

 • Toz kaçağı olmadan çalışır

 • Destek görevi yapar

BAZI KULLANIM ALANLARI

 • Tozlu ve granül malzemelerde

 • Saatte 15 ton kapasiteye ve

 • 200 metre uzaklığa kadar taşıma yapar

 • Karıştırma oranı % 5 den azdır.

 • Çimento, toz kömür, kül, katkı malzemeleri gibi malzemeler için idealdir.

BAZI İŞLETME ÖRNEKLERİ

 • Filtrelerden kül taşınması

 • Kalsiyum hidroksit beslenmesi

 • Baca gazı temizleme katkı malzemeleri

 • Kömür külü beslemeleri

 • Atık ayrıştırma tesislerinde kömür beslemeleri

 • Paketleme tesislerinde geri dönüş malzemelerinin taşınması