Çimento Sanayi Ekipman ve Malzemeleri.

 

 

 

Çimento Sanayi Ekipman ve Malzemeleri

 

Dökme malzeme ekipmanları. Öğütülmüş toz kömür siloları, silo güvenlik ekipmanları, silo boşaltma sistemleri, pnömatik sevk, öçlme, dozajlama sistemleri.

 

Öğütülmüş kömür tesislerinde yangın ve patlamaların önlenmesi. Değirmen, oluk, bunker, silo ve filtrelerde inert gaz koruma sistemleri ile risklerin etkisiz hale getirilerek inertizasyonun sağlanması

 

Çimento fabrikalarında kullanılan en eski markalardan olan krom karbit zırh plakalarımız ile tüm aşınma sorunlarında en yüksek kullanım ömrü sağlanmaktadır.

 

Kömür öğütme tesislerinde ve ekipmanlarında, emniyet ile ilgili parametrelerin ölçülmelerinde, kontrol CH4, O2, CO gaz analiz sistemleri, izleme test ve güvenlik merkezleri.

 

Çimento fabrikalarından kaynaklanan en önemli emisyonlardan olan ve kısaca NOx olarak tanımlanan azot oksitlerin azaltılmasında kullanılan SNCR - DeNOx indirgeme sistemleri.

Bazı Çimento Fabrika Referanslarımız