Şeker Sanayi Ekipman ve Malzemeleri.

 

 

Şeker Sanayi Ekipman ve Malzemeleri

 

Şeker Santrifüjlerinde yüksek teknoloji, sade tasarım, kullanım kolaylığı, verimi ve dünya çapında sayısız referansı ile İngiliz Broadbent firması

 

Şeker kurutma ve soğutma sistemleri. Kompak tasarım ve yüksek verim.

 

Pancar kurutma - çamur ayırma tesisleri. Atık su bekletme havuzlarına gerek kalmadan su - katı malzeme ayırma.

 

 

Şeker santrifüj süzgeçleri.

 

Dökme malzemeler ile ilgili taşıma, ölçme, dozajlama ve silo teknolojisi.

 

Aşınma problemlerinde krom karbit zırh plakalar ile en uzun kullanım ömrü.

 

Yüksek patlama risk grubunda bulunan şeker stok silolarında, filtrelerde yangın ve patlama risklerinin etkisiz hale getirilmesi. İnertizasyon sistemleri ile önleyici koruma.

 

Kömür ünitelerinde, şeker ve küspe kurutma sistemlerinde emniyet ile ilgili parametrelerin ölçülmeleri, diagnostik test ve güvenlik merkezleri.

 

Şeker Sanayinde yüksek bilgi birikimi ve geniş imkanları ile sistemlerimizin projelendirilmesi ve anahtar teslimi kurulması.