Düşük Basınç Tank

 

 

DÜŞÜK BASINÇ TANKLI İNERTİZASYON SİSTEMLERİ :

Yangın ve patlamaların önlenmesi

 

 

Yanıcı malzemeler (ör. toz kömür) silo, filtre, değirmen gibi tozlu ve kapalı ortamlarda patlama özelliği taşır. Bu nedenle patlama riskleri oluşmadan önlem alınmalıdır. Bütün Yara inertizasyon sistemleri, ihtiyaç duyulduğunda gereken miktarda ve hızda CO2 ve N2 gibi inert gazların güvenle sağlanması için tasarlanmakta, kesin koruma sağlamaktadır.

 

İnertizasyon sistemlerimizde; yangın, içten içe yanma ve patlamaların önlenmesi için en yaygın ve etkin olarak kullanılan inert gaz CO2 dir. Ancak stoklanırken sıvı fazda bulunan CO2 nin kesinlikle gaz faza dönüştürülerek kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle düşük basınç tanklı sistemlerimizde gaz faz üretimi için evaporatörler kullanılmaktadır. Aksi halde CO2 stok tankı/tüpü içinde kuru buz oluşumu veya sıvı CO2 sevki ve bu nedenle boru hattı içinde tıkanmalar söz konusu olacaktır.

 

 

Evaporatörlü N2 düşük basınçlı tank
Vopak Terminal Hamburg

Düşük basıçlı tanklı inertizasyon sistemlerinde ortam sıcaklıklarına göre büyüklüğü tasarlanan evaporatörler bulunmaktadır.

 

Bu evaporatörler, inertizasyonu sağlayan gaz fazın oluşması için gereklidir.

Ciments du Sahel Senegal

Tank - Evaporatör

Evaporatörlü düşük basınçlı CO2 tankı
Lafarge Tula Çimento Fabrikası, Mexico

Fcb Çiimento Lafarge Tula tank - Soğutma sistemi

Lafarge Bamburi Kenya - Valf Nerkezi

 

 

Yüksek Basınçlı ve Düşük Basınçlı CO2 tank karşılaştırması :

 

Yüksek Basınçlı Tanklar

Düşük Basınçlı Tanklar

 

Çalışma Basıncı

 

50-60 bar CO2

Sıcaklık +15/+28ºC

Maksimum Basınç : 80 bar

İzolasyon gerekmez

22-23 bar CO2

Sıcaklık -16/-15º C

Maksimum Basınç : 25 bar

Vakum veya köpüklü izolasyon yapılır

Basınç kontrolü

 

Soğutma sadece tank yüzeyinde yapılır Soğutma sadece tank içinde yapılır
Soğutma  
Tank yüzeyine yağmurlama sistemi ile yapılır. (veya klimalı oda)

Dahili soğutma sistemi vardır.

Tank dış yüzeyinde soğutma bulunmaz

Gaz üretimi  
Tank içinde gaz fazdan sağlanır

Tank içinde gaz fazda fazla üretim olmaz.

Bunun üzerinde olan ihtiyaçlarda havalı evaporatör gereklidir.(minimum ortam sıcaklığı + 5ºC)

Daha düşük ortam sıcaklıklarında <+ 5ºC, elektrik veya başka kaynaktan sağlanacak sıcak sulu evaporatör gereklidir.

Her 10 kg (5m³)  CO2 için yaklaşık 1.1 kW enerji tüketimi vardır.

Tank doldurma  
Tanker ile yapılır. Tankerde yüksek basınç pompası bulunmaması halinde tank basıncı 25 bar seviyesine düşürülür. Düşük basınç pompalı tanker ile yapılır.