Santa Sanayi

 

Daha Temiz Bir Hava / NOx İndirgeme Sistemleri

 

Yara firması DeNOx Sistemleri, üre ve amonyak reaktif malzemeleri dahil olmak üzere üretim ve satışlarda dünya lideri konumundadır.

Sanayi tesislerinde ve denizcilik sektöründe kullanılan bu sistem ve malzemelere ek olarak, arazi ve ağır araçlarda da kullanılan yüksek saflıkta üre solüsyonları olan AdBlue/DEF/ARLA 32'nin de dünyadaki en büyük üreticisidir.

DeNOx sistemlerimiz tamamen otomatik, reaktif malzeme tüketimli düşük ve bakım gerektirmeyen sistemlerdir.

 

Ağır Vasıtalar

 

 

Dünya genelinde, ağır araçların, kamyonların, otobüslerin ve

hafif araçların belirli NOx emisyon standartlarına uymaları gerekmektedir.

Bu nedenle Avrupa'da AdBlue, Kuzey Amerikada ise DEF

olarak bilinen, toksik olmayan sulu reaktifler kullanılmaktadır.

Bu reaktifler SCR olarak tanımlanan selektif (seçici) katalitik indirgeme sistemleri ile birlikte çalışmaktadır.

Yolcu Taşıtları

 

 

Satışa sunulan yolcu araçlarında NOx standartlarına uyanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Birçok üretici NOx emisyonlarını azaltmak için; AdBlue ve DEF ile birlikte SCR Sistemlerini kullanmaktadır.

 

 

 

Arazi Araçları

 

 

Traktör, vinç, tren gibi dizel yakıtla çalışan tüm arazi araçları sonunda NOx emisyon standartlarına uymak durumundadır.

Yara firmamız NOx indirgeme sistemlerindeki geniş tecrübesi, tasarlama, geliştirme ve üretme kapasitesi ile bu spesifik sektördeki ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmaktadır.

 

 

Sanayi Tesisleri

 

 

Dünya genelinde gittikçe artan kısıtlayıcı mevzuatlar sonucunda sanayi tesisleri NOx emisyonlarında azaltıcı önlemler almaktadır. Elektrik santralleri, çimento, atık yakma tesisleri, cam fabrikaları ve rafineriler  gün geçtikçe artan bir şekilde, NOx emisyonlarını indirgemek için amonyak veya üre bazlı solüsyonları kullanan SCR veya SNCR sistemlerini kullanmaktadır.

 

Denizcilik Sektörü

 

 

Deniz taşıtları, etkileri artarak hissedilen bir NOx emisyon kaynağıdır ve mevzuatlarla kontrol altına alınmaktadır. Bu sektörde de kapsamlı çözümler sunulmaktadır.

Hibrit SCR/SNCR Sistemleri

 

 

Hibrit SNCR/SCR Sistemlerimiz yüksek oranda NOx indirimi, tesislerdeki yer sıkıntıları, düşük yatırım finansmanı gibi konularda en ideal sonuçları elde etmektedir.

 

 

 

Kullanılan yakıt ne olursa olsun tüm tesis, fabrika, kara ve deniz taşıtları için, dünya liderinden, NOx indirgeme (DeNOx) sistemleri.

Yara NOXCARE - Sanayi Tesisleri DeNOx Sistemlerimiz için

DeNOx Sistemleri Genel Bilgi için