Broadbent Santifüjleri

 

THOMAS BROADBENT & SONS LIMITED

 

Şeker Pancarı Yıkama Çamur Ayırma Tesisleri

Durulaştırıcı "Dekanter" Santrifüjler

 

Pancar yıkama tesisi

Şeker pancarlarını yıkamak için kullanılmış olan atık suda önemli miktarda katı malzeme bulunur. Birçok şeker fabrikası bu suları havuz veya gölcüklere tahliye ederek, burada bekletilen su içindeki malzemenin yavaş yavaş dibe çökmesini bekler ve her sene çökelen malzemeyi buradan kazıyarak alırlar.

Broadbent durulaştırma tesisleri bu sularda asılı olarak bulunan katı malzemelerin hemen hemen tamamını ayırır. Bu sayede su içinde bulunan katı malzeme yükü önemli ölçüde alındığından bekletme havuzlarında her yıl tekrarlanan malzeme kazıma işlemine gerek kalmaz.

Aşınma önleme

Diğer atık işleme, arıtma ekipmanları ile kombine kullanılması halinde Broadbent durulaştırma çamur ayırma tesisleri gölet veya havuzlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır veya çok azaltır.

 

Çevre açısından atık sular temizlenirken pis kokular da ortadan kalkar. Ayrıca bu alanlar başka amaçlarla kullanılabilir.

 

Yandaki fotoğrafta, Broadbent durulaştırma - çamur ayırma tesisinin pancar yıkama suyundan ayrıştırılan katı malzemelerin boşaltılma şeklini ve bu alanı göstermektedir.

Deşarj edilen bu katı atıklar kamyonlara rahatlıkla yüklenerek taşınabilir.

Şeker fabrikalarında kullanılan Broadbent tasarımı durulaştırma santrifüjleri sürekli çalışan ve 20 ile 100 m3 /saat kapasitelerde proses sularını işlemek için üretilmektedir.

Bu santrifüjler şeker fabrikalarında çamurların ve diğer atık suların kurutulması için kullanılabilecek en ideal sistemlerdir.

Şeker fabrikasında kurulum

Şeker dekanter santrifüj videosu

Patentli Broadbent dekanter çamur ayırma kurutma  santrifüjlerinin avantajları

 

Ayrıştırılan çamur (rotari vakum filtre) RVF lere göre daha kurudur

Sakaroz geri kazanımı = %95

Tam otomatiktir

Geri getirisi yüksektir

Eleman gereksinimi asgaridir

Döner aksamda tam aşınma dayanımı ile yüksek çalışma ömrü sağlar

Elektrik tüketimi RVF ile aynıdır

RVF lere göre daha az yer tutar

 
 

Şeker dekanter santrifüj çalışma prensipleri videosu