1,000 tondan fazla öğütülmüş kömür, tek bir siloda güvenle stoklanabilir.

Öğütülmüş toz kömür, kurutulmuş lağım çamuru ve bunun gibi tehlikeli, yanıcı ve patlayıcı malzeme siloları konusunda yurt içinde ve dünya çapında sayısız referansı ile en kolay yatırım, sade ve güvenilir işletme şartları için 50 yılı aşan tecrübesi ile Thorwesten Vent GmbH.

Öğütülmüş kömür gibi tüm toz yakıtlar yüksek riskte yanma ve patlama  özelliğindedir, silolarda stoklanmaları yanma riskinin ötesinde; patlama açısından çok tehlikelidir.
Bu nedenle, öğütülmüş toz yakıt kullanan sanayi tesisleri bu tür malzeme stoklarını asgari oranda tutmaktadır ancak öğütme sistemlerinde meydana gelen kısa süreli arıza ve duruşlar nedeni ile malzeme yetersizliğinden genel duruşlar yaşanmaktadır. 

Thorwesten firmasının yüksek kapasiteli, patlama ve yanma güvenliği sağlayan öğütülmüş kömür siloları ile bu problemlerden kurtulabilirsiniz. (ör: 3000 m3)

Silo yangınları özeldir. Kendine has yöntemler ve ekipmanlar kullanılmalıdır. (Ek bilgi için resmi tıklayınız)

Türkiye’de Çimento Sanayi başta olmak üzere beğeni ile kullanılan yüksek stoklama kapasiteli ve emniyetli toz kömür siloları sayesinde, kömür değirmeni vb. arızalardan meydana gelebilecek fırın duruşları engellenerek, yatırımın geri dönüşü kısa sürede sağlanmaktadır.

Kömür gibi pulverize yakıtlar için patlama basıncına dayanıklı silolar.
Komple temin edilmektedir veya yerli imalat için mühendislik desteği sağlanmaktadır.

Patlayıcı katı malzemeler ve özel amaçlı kullanımlar için patlama basıncına dayanıklı veya patlama basıncını sızdırmayan silolar ve patlama kapakları ile güvenlik sağlanmalıdır.

Patlayıcı malzeme silolarımız.

Öğütülmüş kömür, kurutulmuş arıtma çamuru gibi patlayıcı toz, dökme malzeme silolarımız için statik hesaplamaların dışında, patlamanın silo içinden güvenle dışarı atılması için gereken yüzey alan hesaplamaları da yapılmaktadır. Bu hesaplamalar VDI 3673 ve/veya NFPA68 yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

ATEX onaylı patlama kapaklarımız, patlama anında açılarak patlamanın silo içinden atılmasını ve basıncın düşürülmesini sağlayarak, basınç şokuna dayanıklı silolarımız hasar görmekten korunmaktadır. Patlama disklerinden farklı olarak bu kapaklar patlamadan sonra kapanmaktadır. İhtiyaca göre bu kapaklar vakum koruma ve donmaya karşı ısıtma sistemleri ile donatılmaktadır.

Onlarca yıllık tecrübemiz ve uzmanlığımızla işletmelere kalite ve güvenlikte en yüksek seviye garanti edilmektedir.

Silo tasarımının ve üretiminin yeterli güvenlik kriterlerini kesinlikle sağlaması dışında, patlama kapakları milisaniye içinde artan basınç farklılıklarını anlayacak kesinlikte olmalıdır.
Aksi halde yaşanan birçok örnekte görüldüğü gibi büyük hasarlar meydana gelmekte, ne yazık ki hayatını kaybedenler olmaktadır.
Bu tür olaylar yetersiz tasarım, yetersiz üretim teknikleri ve standart dışı üretimler sonucunda yaşanmaktadır.
Ne yazık ki hala ATEX belgesi olmayan ekipmanların kullanıldığı görüyoruz.  

A – Patlamaya dayanıklı düz çatı tasarımı:

Düşük maliyetlidir, platformdan tasarruf sağlar.
Dolum, patlama kapakları, filtre, giriş, enstrümanlar için gerekli tüm nozullar için hazırlanmış şekildedir.

 

Kendi kendine kapanan TT Uni K serisi patlama kapakları ile patlama sok basıncına dayanıklı fanlı veya fansız filtre.

B – Patlamaya dayanıklı gövde :

Gerekli hallerde taşıma kolaylığı için çatı kısmı parçalı olarak sevk edilebilir.
Katı, toz yakıtlar için; 3000 m3 kapasiteye kadar silo tasarım ve üretimleri bulunmaktadır..

Boşaltma için koni havalandırma/kaynatma sistemi ve diğer tüm yardımcı enstrümanlar temin edilmektedir..
Alt kısmında, koni yerine düz tasarım, akma sorunu olan malzemeler için özel boşaltma sistemleri ve farklı silo – oturma ayakları bulunmaktadır.

Toz kömür silolarında kullanılan tüm ekipmanlar ATEX olmalıdır.

Silo üst kısmında bulunanlar

Patlama kapakları – (otomatik kapanan)
Silo filtresi
Silo besleme oluğu
Gerekli durumlarda Patlama saptırıcı

CO/O2/CH4 analizi için numune alımı

Isıtma sistemli numune alma probu
Geri üfleme özelliği
EX bölgeleri 20, 21 ve 22 için.

Silo konisinde bulunanlar
Koni kaynatma/malzeme hareketlendirme
İnertizasyon
Sıcaklık probu
Dökme malzeme hareketlendirici

TOZ PATLAMALARINA KARŞI TÜRKİYE VE DÜNYADA EN ETKİLİ EN YAYGIN KORUMA

Kömür, linyit ve petrokok gibi öğütülmüş yakıtlar ile, kurutulmuş atık çamuru gibi geri kazanılmış yakıtlar için çok çeşitli tipte ve kapasitede stok siloları sağlamaktayız.

Patlamaya dayanıklı silolarda, yerli imalat ve kurulum için mühendislik/proje desteği ile gerekli tüm işletme ve güvenlik ekipmanları (Otomatik kapanan patlama kapakları, vakum güvenliği, basınç dengeleme valfleri ve kolay bakımlı silo filtresi.) temin edilmektedir.

İşletme ve güvenlik için gerekli ekipmanları ile birlikte parçalı düz silo çatısının temini.

3000 m3 hacim kapasitesine kadar komple patlamaya dayanıklı silo temini.

Mevcut sistemlerin; denetlenmesi, rapor ve tavsiyelerle değerlendirilmesi ve bakımı.

Bu nedenle, öğütülmüş kömür ve arıtma çamuru gibi, yanıcı dökme malzemelerin bulunduğu silolarda patlamaya karşı korunmaya ek olarak vakum korumasının sağlanması da önemlidir.

İçten içe yanmalar veya sıcak noktalar nedeni ile aniden başlayan yangınlar ve patlamalar, sanayi tesislerinde birçok yerde her an karşılaşılabilecek, pusuda bekleyen bir tehlike gibidir.

Yanda görülen 600 m³ siloda meydana gelen toz patlaması sonucu oluşan vakum, siloyu  kullanılmayacak hale getirmiştir.

Kurutulmuş Lağım Çamuru Siloları

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem işletmelerin yakıt giderlerine avantaj sağlamaktadır, hem de cevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Kurutulmuş lağım çamurlarının Türk çimento sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Güvenlik ve çevre açısından granül haldeki bu malzemenin açık alanlarda stoklanmaları sakıncalı olduğundan, kapalı silolarda stoklanmalıdır. Ancak yüksek patlama riski nedeni ile miktarlarının asgari düzeyde tutulması sonucu işletmede zorluklar yaşanmaktadır.
Thorwesten GmbH ile istediğiniz miktarda stok tutabilirsiniz.

Önlemler nasıl alınmalıdır, güvenlik nasıl sağlanmalıdır.

Patlama ile ilgili teknik kriterlerin belirlenmesi gereklidir.(ör. patlama zonu, KSt değeri, patlama basıncı vb gibi) [bu bilgiler, stoklanacak malzemenin kimyasal ve fiziksel analizlerinin gönderilmesi ile firmamız tarafından belirlenebilir]

Hangi tür patlama önleminin alınacağı tespit edilmelidir.

Silo bina içinde ise; patlama anında alev çıkacağından, patlama kapaklarına müsaade edilmemelidir. Bu durumda, Silo dizaynı maksimum patlama basıncına göre imal edilmelidir.

Silo bina dışında ise; patlama kapakları kullanılmalıdır ve patlama ihtimaline göre bu bölge patlama kapaklarından çıkacak olan ateş ve ateş şokuna karşı; tehlikeli bölge olarak personel girişine kapalı tutulmalıdır.

Patlamalardan meydana gelecek hasarların önlenmesi dışında, silo içinde meydana gelebilecek yangınların ve patlamaların önlenmesi için mutlaka güvenilir bir izleme, kontrol ve inertizasyon sistemi kullanılmalıdır.

Dilerseniz anahtar teslimi, dilerseniz ekipman bazında en güvenli silolar için firmamızı arayabilirsiniz.

 

Türkiye Kömür Sektörü

Ülkemizde, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervlerine karşın, 560 milyon tonu görünür olmak üzere, en az 

1.3 milyar ton taşkömürü

ve

12.3 milyar ton linyit

rezervi bulunmaktadır. Linyit rezervleri ülke geneline yayılmıştır.
Hemen hemen bütün coğrafi bölgelerde ve 37 ilde linyit rezervlerine rastlanılmaktadır. Linyit rezervlerinin %21’i TKİ, geri kalan ise EÜAŞ, MTA ve özel sektörün elindedir.

Bununla beraber, ülkemizin kömür potansiyeli henüz tam olarak ortaya konamamıştır.

Kömür, ülkemizin cari açığında en büyük katkıyı yapan enerji ithalatının azaltılarak bu en önemli ekonomik sorunumuza çare bulabilecek bir madendir.

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak en önemli çözüm bu kaynakların daha etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Günümüzde kömürün her alanda güvenli ve çevreye zarar vermeden kullanımını sağlayan teknolojiler geliştirilmiştir ve geliştirilmektedir.

Günümüzde toz kömür gibi yüksek riskli ve tehlikeli malzemelerin tam olarak emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanırken sera gazı etkisi olan azot oksitlerin de istenilen değerlere indirgenmesi mümkündür.