ALTMAYER Bulk Solids Handling, dökme ve toz malzemelerin kullanımları ve işletmelerinde Dünya lideri

 

AltmayerBTD

dökme - toz malzemelerde

en zor şartlarda... en zor işlerde... en patlayıcı malzemelerde...

sistem mühendisliği... arge... tasarım... üretim...

 

 

2009 Ağustos ayında, M.A.X Automation bünyesinde bulunan

BTD Behältertechnik Heiz und Trinkwassersysteme GmbH & Co.KG

ve Altmayer Anlagentechnik GmbH & Co. KG birleşerek

AltmayerBTD GmbH & Co. KG adını almıştır.

 

AltmayerBTD; hassas, patlayıcı, yanıcı, aşındırıcı, lifli, akma özelliği çok zayıf olan ve problemli akma özelliği bulunan malzemeler de dahil olmak üzere, kırılmış, öğütülmüş, toz ve bunun gibi tüm dökme malzemelerin, silo ve besleme sistemlerinden başlayarak stoklanması, stoklardan ve silolardan, hareketlendirilerek alınması ve sevk edilmesi ile silo kapasitelerinin tamamının kullanılması,  doğru ve sürekli olarak gerek hacimsel ve gerekse gravimetrik, her türlü ölçülmesi, dozajlaması, istenilen mesafe ve yüksekliklere sevki ve filtreleme konusunda, proje ve ekipman üreticisi bir firmadır.

Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında binlerce çalışan ekipman ve sistemleri bulunan firmamız toz kömür silolarında ve güvenlik ekipmanlarında üst seviyede güvenlik sunmaktadır.

 

 

Altmayer Dünya çapında referansları olan 1924 yılında kurulmuş bir Batı Alman firmasıdır.

Tek bir ekipmandan anahtar teslimi projelere kadar, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmektedir.

 

Kömür siloları

Tren yükleme

Kamyon yükleme

 

Bazı ekipmanlarımız ve kısa tanımları :

 

 • Gerçekleştirilen Projelerimizden Örnekler; SİSTEM ÇÖZÜMLERİ :

 

Baca gazı filtre sistemleri  :

 

Çevre için zararlı olan; dioksin ve ağır metallerin filtre-katman metodu ile engellenmesi.

 

Çöp yakma tesisleri, termik santraller, kimya ve çelik sanayi gibi sektörlerde baca gazlarında bulunan, zararlı tozların; kömür tozu gibi emici malzemerin kireç ile birlikte veya tek başına baca gazına enjeksiyonu ve bunların zararlı atıklar ile birlikte, "kuru sistem" filtrelenmesi işlemidir.

 

Bu konularda; yılların verdiği tecrübe, rekabet gücü ve performansı ile işletmeye özel ve en uygun çözümler üretilmektedir. Cevreye dost sistemler kurulurken, gerekli güvenlik standartları da sağlanmaktadır.

 

 

 

Öğütülmüş Kömür tozu proses ekipmaları ve ateşleme sistemleri,

Kömür dozajlama :

 

Katı yakıt malzemesi olarak kullanılan öğütülmüş kömür tozu, belli konsantrasyon değerlerinde potansiyel olarak patlama özelliğine sahiptir. Bu nedenle; nakledilmesi ve stoklanması için özel ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır.

AltmayerBTD firması uzun yıllardır bu tür yakıtların stoklanması ve sevk edilmeleri ile ilgili ekipmanların ve siloların üreticisidir.

Bunun yanında kendi patentine sahip olduğu; yüksek hassasiyetteki sevk, öçme ve dozajlama ekipmanlarının tasarım ve üretmini yapmaktadır, bunlar yakıt besleme sistemlerine darbesiz  "pulse-free" malzeme sağlayan ekipmanlardır.

Bu sistemler Atex yönetmeliklerine uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmiş, ekipmanlardan oluşmaktadır.

 

Alternatif yakıt kullanımı ile ilgili sistemler :

 

Termik santrallerde ve çimento gibi sanayilerde, alternatif yakıt kullanımları gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.

 

Çöp, lağım çamurları ve bunlar gibi birçok atık malzeme değerlendirilmekte ve enerjiye dönüştürülmektedir.

Bu yenilenebilir enerjilerin sınırlı kaynaklarına rağmen, oldukca ekonomik avantajları bulunmaktadır.

 

AltmayerBTD, bu konuda; yılların verdiği tecrübe, yeterlilik ve performansı ile, Dünya çapında güvenli, optimal ve sisteme özel çözümler sunmaktadır.

 

Öğütülmüş - Toz malzeme yakma; ön-tank ve gravimetrik ölçüm sistemleri :

Yakıt hazırlama :

Atık kağıt, kağıt fabrikalarından çıkan atık malzeme, atık çamurları ve talaş karışımlarından oluşan malzemenin, katı yakıt olarak kullanılması için tasarlanmıştır.

 

Yakıt, harici ve dahili bantlarla bir şuta taşınmakta ve buradan iki siloya gönderilmektedir. Siloların seviyelerine göre, elektro-pnomatik bir klepe ile istenen silo seçilerek buraya yüklenmektedir.

 

Kare şeklinde bölmeleri olan silolar 60 m³ olup, siloların kullanılabilir yakıt kapasitesi % 50 ve % 90 arasındadır ve seviye kontrolleri ile gözlenmektedir.

 

Silo tabanında hidrolik silindirlerle hareket eden iki adet sürgü bulunmaktadır. Linex silo boşaltma ekipmanının iticileri ve silonun altına monte edilen tahliye helezonu vasıtası ile bir bunkere yüklenen yakıt, buradan çift oluklu ölçüm helezonu ile buradan tahliye edilir ve kazana gönderilir, müşterilere özel olarak tasarlanan ve imal edilen havalandırma sistemleri ile, akışkan yataklı sistemde dağıtılır.

 


Kazan beslemesi konvayör sistemi ile regüle edilir. Helezon çıkışları, 9 to 90 m³/saat arasında, frekans konverterler ile kontrol edilir..

Yanma kamarasında yeterli vakum sağlanamaması halinde veya hata durumlarında, pnomatik valfler ile hava girişleri kapatılır.

 

Kazan sistemine kum beslenmesi :
Akışkan yataklı sistemlerde, yatak malzemesinin tamir edilmesi amacı ile, kum kazan içinde bir helezon ile ölçülür.

Kum akışı 3 - 10 dakikadan sonra durdurulur.

 

 

Yoğun faz, Contidense Pnomatik Konvayör ile, kömürün, tren vagonlarından yüksek kapasitede boşaltılarak 400 m mesafeye taşınması :

 

Bir Alman çimento fabrikası firında kullandığı kömürü tane veya parça kömür temini yerine, öğütülmüş kömür tozu şeklinde temin etmek istemiştir.

 

Her biri 105 m³ kömür tozu taşıyan, sayıları 12 ye kadar çıkabilen vagonlar; 2 x 50 ton/saat her bir hat için veya 100 ton/saat birlikte boşaltılabilmektedir. Buradan alınan kömür 390 m uzunluğunda 2 hat ile taşınarak silolara yüklenmektedir

 

Basınçlı hava hava soğutuculu, vidalı kömpresörlerle sağlanmaktadır, böylece sıcak mevsimlerde dahi, sistem içinde 60° C sıcaklılk değerlerinin altında kalınmaktadır.

 


 

Pnomatik taşıma için Sistem SME algorithm hesaplama metodu ile tasarlanmıştır. Bu hesaplama yöntemi ile kesin tahmin ve proses ölçü parametreleri sağlanmaktadır. Algoritmalar binlerce sistem datasını ihtiva etmektedir.

Bu sistemler; kömür tozuna ek olarak, çimento, alçı, kireç, vb.  başka malzemeler için de pnomatik nakil sistemi olarak kullanılabilir.

 

 

Tren boşaltma sistemi  

 

 

Dökme malzeme boşaltma ekipmanları :

 

WEV AG ye ait Hamm-Uentrop limanında, control ve çevre açısından en son teknolojiler kullanılarak geliştirilen, kepçeli tip gemi boşaltma sisteminin devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır.  

 

Konsept dizayn ve tüm ekipmanlar, müşterinin güvenlik, çevre ve ekonomik açılardan tercih ettiği ideal işletme şartlarını sağlamıştır. Yeni geliştirilen kepçenin güçlü ve bakım gerektirmeyen tasarımı sayesinde, ekipman sürekli görev halinde bulunmaktadır.

 
Bununla birlikte, ses ve çevre kirliliği açısından gerekli standartlar sağlanmıştır.

 

Sistem çalışma şekli :  Kepçe kaldırma ve vagon hareketleri, tristör kontrollü DC motorlar, vinç hareketini ve bunker tahliyesini frekans kontrollü 3 fazlı AC motorlar sağlamaktadır.

 

 

Bu basit kullanımlı, düşük maliyetli tahrik sistemi ile enerji tasarrufu sağlanmakta, aynı zamanda daha fazla işletme güvenliği sağlanırken, ana yapı üzerindre gerilim stresi ve zorlama asgari düzeyde olmaktadır.

 

Programlanabilir kontrol sayesinde; kavrama, kaldırma ve vagon yürüme hatreketlerinin yarı otomatik olarak yapılması sonucunda, elelanların çalışma şartlarına büyük kolaylıklar getirilmiştir.

 

Tahliye ekipmanı ROTEX ile işletmenin istediği, ideal karışımın temini için kesintisiz malzeme temin edilecek şekilde ünite bunkerinin boşaltılması yapılabilmektedir, herhangi bir malzeme tıkanma problemi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Dökme Malzeme Taşıma Sistemleri :

 

Gerek yüksek miktarda dökme malzemelerde ve gerekse küçük ölçekte ve belli bir oranda karıştırılmış paçal malzemelerde, her türlü dökme malzemenin güvenilir ve güvenli bir şekilde  nakledilmesi ile ilgili sistemlerin tasarım ve üretimi.

 

Kimyasal malzemeler, yapı malzemeleri, yakıtlar, atıklar, gıda malzemeleri vb gibi malzemelerin :

Üretim tesislerinde...

Silolardan reaktörlere...

Silolardan fırınlara...

Big-Bag lerden proseslere...

Farklı besleme bunkerlerinden mikserlere, emme vasıtası ile...

Hassas malzemelerde, mikserlerden paketleme veya işletmeye...

 

 

 

 

Evsel atıklar, lağım çamurları, kurutulmuş lağım çamurları :

AltmayerBTD firması, onlarca başarılı yılın getirdiği tecrübe ve uzmanlık ile, kurutulmuş lağım çamurları için stoklama, sevk, ölçme ekipmanları ve sistemlerini temin etmektedir.

 

Lağım çamurlarının kurutulmasından ede edillen granul malzeme, linyit kömürüne yakın özelliklerde, yanıcı ve kapalı ortamlarda patlayıcı bir malzemedir ve çimento başta olmak üzere çeşitli sanayilerde yakıt olarak kullanılmaktadır.

 

Akçansa Büyükçekmece 570 m3 Kurutulmuş Lağım Silosu. (DSS - Dried Sewage Sludge Silo)

 

Lağım-atık çamurları iler ilgili bazı referanslarımız : (PDF, 75 kb)

 

 

Enerji Üretimi : Termik Santraller

 

Ham kömür kabulleri, silo sistemleri, işlemden geçirilen kömürlerin yoğun faz pnomatik nakil ve besleme sistemleri.

 

ATEX dokumantasyonlarına, yönetmeliklerine uygun, kömür tozu siloları ve dozajlama, ölçme sistemleri.

 

Stoklama, tahliye, malzeme hareketlendirme, mekanik nakil sistemleri ve bunlara ait ikincil ürünler.

 

Bazı Uygulamalarımız :  

 • Silo malzeme hareketlendirme, dejarj
 • Ölçme
 • Dozajlama
 • Homojenizasyon
 • Otomasyon
 • Pnomatik sevk
 • Kurutma
 • Öğütme
 • Eleme
 • Tartma
 • Paketleme
 • Yükleme
 • Stoklama
 • Patlama ve yanma güvenliği
 • Kontrol
 • Regülasyon
 • Proses geliştirme
 • Nemlendirme
 • Filtreleme
 • Boşaltma
 • Ayırma
 • Gıda Malzemeleri
 • Yakıt hazırlama

Tüm sistemler işletmeler için özel olarak tasarlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AltmayerBTD bazı yurt içi referanslarımız :

 

Akçansa Çanakkale Fabrikası

Öğütülmüş toz kömür silosu,

Rotex silo boşaltma ekipmanı

Ø 3500 - 500 m3 - 50 t/h

3 adet Rotex;
Akçansa Çanakkale Fabrikası;
Parça kömür 60 tph (Kömür homojene için)
2 adet Rotaflow;
Akçansa Çanakkale Fabrikası;
Öğütülmüş toz kömür 60 tph
(Öğütülmüş toz kömür silolarından 
fırın besleme için)

2 adet patlama kapağı

Öğütülmüş toz kömür silosu için

Cimpor Yibitaş - Sivas Çimento

2 adet Rotex;
Akçansa Büyükçekmece Fabrikası;
Kırılmış kalker (Kalker kırıcı çıkışı)

Akçansa Çimento - Çanakkale Fabrikası

3 adet Airdos dozajlama sistemi; 4 adet, çimento değirmeninde, bypass tozunun değirmen beslemesine tartılarak, otomatik olarak besleme tonajının belli bir oranında verilmesi.

1 adet çift çıkışlı 2 x 15 tph
2 adet 30 tph

1 adet 60 ton Öğütülmüş toz
kömür silosunun patlama
ve yangın güvenliği için
modernizasyonu, ekipmanlarının
temini.  

Akçansa Çimento Büyükçekmece Fabrikası

2 adet 250 tonuk
ögütülmüş kömür silosunun dizaynı, patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre
güvenlik sistemlerinin temini.

Akçansa Çimento - Büyükçekmece

1 adet 570 m³ öğütülmüş - toz linyit kömürü silosu

Patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve güvenlik ekipmanları ile birlikte.

Akçansa Çimento - Büyükçekmece

1 adet 340 m³ öğütülmüş toz petrokok silosu

Patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve güvenlik ekipmanları ile birlikte.

Akçansa Çimento - Büyükçekmece

Ünye Çimento

200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu ve Rotaflow silo boşaltma sistemi

Patlama kapağı DN1500

yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Akçansa Çimento - Çanakkale Fabrikası

2 adet Airdos PDF1500 dozajlama sistemi;

Klinker Tozu

Aşkale Trabzon Çimento

Silo boşaltma problemlerinde

Silo konisi kaynatma
Nozul sistemi

"fluidization"

Aslan Çimento

Öğütülmüş toz kömür silosu

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bucak - Burdur

Öğütülmüş toz kömür silosu

2 adet 250 m³

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.

Silo boşaltma ekipmanı, silo koni kazıyıcı/karıştırıcı

2 adet Rotaflow

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bucak - Burdur

2 adet

AltmayerBTD Rotaflow 1800 silo
boşaltma ekipmanı

Aşkale Çimento - Van Çimento Fabrikası kömür silosu yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bucak - Burdur

Kömür siloları patlama kapakları ve

yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

1 adet 100 m³ öğütülmüş toz kömür silosu ve patlama kapakları,

yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

1 adet 200 m³ öğütülmüş toz kömür silosu ve patlama kapakları

yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.

2 adet kömür silosu yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Aşkale - Trabzon Çimento Fabrikası

2 adet kömür silosu patlama kapağı ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Akçansa Ladik Çimento Fabrikası

200 m3 Öğütülmüş toz kömür silosu, 2 adet patlama kapağı ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Çimsa Eskişehir Çimento kömür silosu kaynatma nozulları

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.

4 adet kömür silosu DN 1500 patlama kapağı

2 adet kömür silosu yüksek/düşük basınç valfi

Akçansa Çimento - Büyükçekmece Fabrikası

Kurutulmuş lağım çamuru için

Patlama ve yangın korumalı 570 m3 silo

3 adet DN1500 Patlama kapağı,

1 adet 750 Nm3/h yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre,

Koni kaynatma sistemi ve diğer tüm güvenlik ekipmanları ile birlikte

Aslan Çimento

2 adet kömür silosu patlama kapakları

Çimentaş İzmir, 200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu

ve güvenlik ekipmanları.

2 adet patlama kapağı DN1300

1 adet yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Aşkale Çimento - Van Çimento Fabrikası 200 m3 kömür silosu

2 adet patlama kapağı

Aşkale Çimento Fabrikası silo koni kaynatma nozulları

Çimentaş İzmir Fabrikası, mevcut Altmayer 200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu patlama kapaklarının modernizasyonu ve vakum güvenliğinin artırılması
Çimentaş İzmir Fabrikası, Mevcut 200 m3 öğütülmüş toz kömür silosuna ait 2 adet patlama kapağının değiştirilmesi ve yeni DN1500 patlama kapakları ile patlama ve vakum güvenliğinin artırılması.
Çimsa Mersin Fabrikası, öğütülmüş kömür silosu; patlama kapağı ve vakum güvenliği, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve mekanik yüksek basınç valfi.
Çimsa Mersin Çimento Fabrikası kömür silosu; 4 çıkışlı Rotaflow silo boşaltma (karıştırıcı) sistemi, kompansatörleri ve pnömatik silindirleri.

Medcem Çimento Fabrikası 4 adet Rotex 4000

Silo Boşaltma Sistemi. (Demir Cevheri ve Kil Siloları)

Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikası

2 Adet Öğütülmüş Toz Kömür Silosu
(Patlama ve Yangın Koruma - CO
2 İnertizasyon Sistemli)
(2 x 785 m³ 450 ton öğütülmüş kömür kapasiteli) 

Traçim Çimento 120 m3 kurutulmuş lağım çamuru silosu DN1500 patlama kapağı, vakum koruma ve silobas hava soğutucusu.
Bolu Çimento - Ankara Çimento Fabrikası 2 adet 300 m3 toz kömür silosu 4 adet DN1500 patlama kapağı, 10 adet vakum valfi, 2 adet yüksek basınç valfi, 2 adet silo filtresi ve 2 adet temiz gaz valfi.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş., Narlı Çimento Fabrikası 2 adet toz kömür silosu yüksek basınç valfleri.
Çimentaş İzmir ve Trakya Fabrikaları, kurutulmuş lağım çamuru silosu - patlama kapakları
Göltaş Çimento 10 m3 toz kömür bunkeri