Altmayer Technology GmbH
dökme – toz malzemelerde
en zor şartlarda… en zor işlerde…
sistem mühendisliği… arge… tasarım… üretim…

Altmayer Technology GmbH;
hassas, aşındırıcı, lifli, akma özelliği çok zayıf olan
ve problemli akma özelliği bulunan malzemeler de dahil olmak üzere,
kırılmış, öğütülmüş, toz ve bunun gibi tüm dökme malzemelerin,
silo ve besleme sistemlerinden başlayarak stoklanması,
stoklardan ve silolardan, hareketlendirilerek alınması
ve sevk edilmesi ile silo kapasitelerinin tamamının kullanılması,
doğru ve sürekli olarak gerek hacimsel ve gerekse gravimetrik, her türlü ölçülmesi,
dozajlanması, istenilen mesafe ve yüksekliklere sevki konusunda,
tasarım, proje ve ekipman üreticisi bir firmadır.

Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında binlerce çalışan ekipman ve sistemleri bulunan firmamız en üst seviyede güvenlik sunmaktadır.

Altmayer, Türkiye’de ve dünya çapında önemli referansları olan 1924 yılında kurulmuş bir Batı Alman firmasıdır.

Tek bir ekipmandan anahtar teslimi projelere kadar, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmektedir.

Kamyon yükleme

Tren yükleme

Gerçekleştirilen Projelerimizden Örnekler; SİSTEM ÇÖZÜMLERİ :

Baca gazı filtre sistemleri :
Çevre için zararlı olan; diyoksin ve ağır metallerin filtre-katman metodu ile tutulması.

Çöp yakma tesisleri, termik santraller, kimya ve çelik sanayi gibi sektörlerde baca gazlarında bulunan, zararlı tozların; kömür tozu gibi emici malzemelerin kireç ile birlikte veya tek başına baca gazına enjeksiyonu ve bunların zararlı atıklar ile birlikte, “kuru sistem” filtrelenmesi işlemidir.

Bu konularda; yılların verdiği tecrübe, rekabet gücü ve performansı ile işletmeye özel ve en uygun çözümler üretilmektedir.
Çevreye dost sistemler kurulurken, gerekli güvenlik standartları da sağlanmaktadır.

Öğütülmüş Kömür, proses ekipmaları ve ateşleme sistemleri,
Kömür dozajlama :

Katı yakıt malzemesi olarak kullanılan öğütülmüş kömür, belli konsantrasyon değerlerinde potansiyel olarak patlama özelliğine sahiptir. Bu nedenle; nakledilmesi ve stoklanması için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Altmayer firması onlarca yıldır, bu tür yakıtların sevkleri ile ilgili ekipmanların ve siloların üreticisidir.

Bunun yanında kendi patentine sahip olduğu; yüksek hassasiyetteki sevk, ölçme ve dozajlama ekipmanlarının tasarım ve üretimini de yapmaktadır, bunlar yakıt besleme sistemlerine darbesiz  “pulse-free” malzeme sağlayan sistemlerdir.

Bu sistemler Atex yönetmeliklerine uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmiş, ekipmanlardan oluşmaktadır.

Alternatif yakıt kullanımı ile ilgili sistemler :
Termik santrallerde ve çimento gibi sanayilerde, alternatif yakıt kullanımları gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.

Çöp, lağım çamurları ve bunlar gibi birçok atık malzeme değerlendirilmekte ve enerjiye dönüştürülmektedir.
Bu yenilenebilir enerjilerin sınırlı kaynaklarına rağmen, oldukça ekonomik avantajları bulunmaktadır.
Altmayer, bu konuda; yılların verdiği tecrübe, yeterlilik ve performansı ile, Dünya çapında güvenli, optimal ve sisteme özel çözümler sunmaktadır.

Öğütülmüş – Toz malzeme yakma; ön-tank ve gravimetrik ölçüm sistemleri :

Yakıt hazırlama :

Çamur kıvamında farklı atık malzemelerin, katı yakıt olarak kullanılması için tasarlanmıştır.

Yakıt, harici ve dahili bantlarla bir şuta taşınmakta ve buradan iki siloya gönderilmektedir. Siloların seviyelerine göre, elektro-pnomatik bir klepe ile istenen silo seçilerek buraya yüklenmektedir.

Kare şeklinde bölmeleri olan silolar 60 m³ olup, siloların kullanılabilir yakıt kapasitesi % 50 ve % 90 arasındadır ve seviye kontrolleri ile gözlenmektedir.

Silo tabanında hidrolik silindirlerle hareket eden iki adet sürgü bulunmaktadır. Linex silo boşaltma ekipmanının iticileri ve silonun altına monte edilen tahliye helezonu vasıtası ile bir bunkere yüklenen yakıt, buradan çift oluklu ölçüm helezonu ile buradan tahliye edilir ve kazana gönderilir, müşterilere özel olarak tasarlanan ve imal edilen havalandırma sistemleri ile, akışkan yataklı sistemde dağıtılır.

Yoğun faz, Contidense Pnomatik Konvayör ile, kömürün, tren vagonlarından yüksek kapasitede boşaltılarak 400 m mesafeye taşınması :
Bir Alman çimento fabrikası, firında kullandığı kömürü tane veya parça kömür temini yerine, öğütülmüş kömür tozu şeklinde temin etmek istemiştir.
Her biri 105 m³ kömür tozu taşıyan, sayıları 12 ye kadar çıkabilen vagonlar; 2 x 50 ton/saat her bir hat için veya 100 ton/saat birlikte boşaltılabilmektedir. Buradan alınan kömür 390 m uzunluğunda 2 hat ile taşınarak silolara yüklenmektedir.
Basınçlı hava hava soğutuculu, vidalı kömpresörlerle sağlanmaktadır, böylece sıcak mevsimlerde dahi, sistem içinde 60° C sıcaklılk değerlerinin altında kalınmaktadır.

Tren Boşaltma Sistemi

Pnomatik taşıma için Sistem SME algoritma hesaplama metodu ile tasarlanmıştır. Bu hesaplama yöntemi ile kesin tahmin ve proses ölçü parametreleri sağlanmaktadır. Algoritmalar binlerce sistem datasını ihtiva etmektedir.

Bu sistemler; kömür tozuna ek olarak, çimento, alçı, kireç, vb.  başka malzemeler için de pnomatik nakil sistemi olarak kullanılabilir.

Dökme malzeme boşaltma ekipmanları :

WEV AG ye ait Hamm-Uentrop limanında, control ve çevre açısından en son teknolojiler kullanılarak geliştirilen, kepçeli tip gemi boşaltma sisteminin devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır.  
Konsept dizayn ve tüm ekipmanlar, müşterinin güvenlik, çevre ve ekonomik açılardan tercih ettiği ideal işletme şartlarını sağlamıştır. Yeni geliştirilen kepçenin güçlü ve bakım gerektirmeyen tasarımı sayesinde, ekipman sürekli görev halinde bulunmaktadır.
Bununla birlikte, ses ve çevre kirliliği açısından gerekli standartlar sağlanmıştır.
Sistem çalışma şekli :  Kepçe kaldırma ve vagon hareketleri, tristör kontrollü DC motorlar, vinç hareketini ve bunker tahliyesini frekans kontrollü 3 fazlı AC motorlar sağlamaktadır.

Bu basit kullanımlı, düşük maliyetli tahrik sistemi ile enerji tasarrufu sağlanmakta, aynı zamanda daha fazla işletme güvenliği elde edilirken, ana yapı üzerinde gerilim stresi ve zorlama asgari düzeyde olmaktadır.
Programlanabilir kontrol sayesinde; kavrama, kaldırma ve vagon yürüme hareketlerinin yarı otomatik olarak yapılması sonucunda, elemanların çalışma şartlarına büyük kolaylıklar getirilmiştir.
Tahliye ekipmanı ROTEX ile işletmenin istediği, ideal karışımın temini için kesintisiz malzeme temin edilecek şekilde ünite bunkerinin boşaltılması yapılabilmektedir, herhangi bir malzeme tıkanma problemi bulunmamaktadır.

Dökme Malzeme Taşıma Sistemleri :

Gerek yüksek miktarda dökme malzemelerde ve gerekse küçük ölçekte ve belli bir oranda karıştırılmış paçal malzemelerde, her türlü dökme malzemenin güvenilir ve güvenli bir şekilde  nakledilmesi ile ilgili sistemlerin tasarım ve üretimi.
Kimyasal malzemeler, yapı malzemeleri, yakıtlar, atıklar, gıda malzemeleri vb gibi malzemelerin :
Üretim tesislerinde…
Silolardan reaktörlere…
Silolardan fırınlara…
Big-Bag lerden proseslere…
Farklı besleme bunkerlerinden mikserlere, emme vasıtası ile…
Hassas malzemelerde, mikserlerden paketleme veya işletmeye…

  Elektrik Üretimi : Termik Santraller 

Ham kömür kabul, stoklama – silo sistemleri, bunlara ait ATEX dokumantasyonlarına, yönetmeliklerine uygun, kömür ve kömür tozu dozajlama ve ölçme sistemleri.

Kömür yoğun faz pnomatik nakil ve besleme sistemleri.

Ocak altı külü, uçucu kül, kömür külü, curuf  gibi malzeme siloları ve bu silolar için özel boşaltma sistemleri konusunda 1923 yılından beri dünya genelinde yüzlerce başarılı projelerimiz bulunmaktadır.

BatıSöke Çimento 2750 m3 uçucu kül silosu

Tüm ekipmanlar ve sistemlerimiz işletmeler için özel olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Altmayer Technology GmbH – Bazı Yurt İçi Referanslarımız :

Akçansa, Çanakkale Çimento Fabrikası
Öğütülmüş toz kömür silosu,
Rotex silo boşaltma sistemi
Ø 3500 – 500 m3 – 50 t/h

Akçansa, Çanakkale Çimento Fabrikası
3 adet Rotex silo boşaltma sistemi
Parça kömür 60 tph (Kömür homojene için)

Akçansa, Çanakkale Çimento Fabrikası
2 adet Rotaflow silo boşaltma sistemi
Öğütülmüş toz kömür 60 tph (Öğütülmüş toz kömür silolarından fırın besleme için)

Akçansa, Büyükçekmece Çimento Fabrikası
2 adet Rotex silo boşaltma sistemi
Kırılmış kalker (Kalker kırıcı çıkışı)

Akçansa, Çanakkale Çimento Fabrikası
3 adet Airdos dozajlama sistemi; 4 adet, çimento değirmeninde, bypass tozunun değirmen beslemesine tartılarak, otomatik olarak besleme tonajının belli bir oranında verilmesi.
1 adet çift çıkışlı 2 x 15 tph – 2 adet 30 tph

Oyak, Ünye Çimento Fabrikası
200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu ve Rotaflow silo boşaltma sistemi
Patlama kapağı DN1500
Yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Aşkale, Trabzon Çimento Fabrikası
Silo boşaltma problemlerinde
Silo Koni Kaynatma – Nozul S
istemi 
Havalı Boşaltma – Fluidization 

Akçansa, Büyükçekmece Çimento Fabrikası
1 adet 60 ton Öğütülmüş toz kömür silosunun patlama ve yangın güvenliği için modernizasyonu, ekipmanlarının temini.  

Akçansa, Büyükçekmece Çimento Fabrikası
2 x 250 tonluk öğütülmüş kömür silosunun tasarımı, patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve güvenlik sistemlerinin temini.

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bucak – Burdur
Öğütülmüş toz kömür silosu
2 adet 250 m³

Akçansa, Büyükçekmece Çimento Fabrikası
1 adet 570 m³ öğütülmüş – toz linyit kömürü silosu
Patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre, vakum ve diğer güvenlik ekipmanları ile birlikte.

Akçansa, Büyükçekmece Çimento Fabrikası
1 adet 340 m³ öğütülmüş toz petrokok silosu.
Patlama kapakları, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve güvenlik ekipmanları ile birlikte.

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.
2 adet Rotaflow kömür silosu boşaltma sistemi
“silo koni kazıyıcı/karıştırıcı”

Akçansa Çimento – Çanakkale Fabrikası
2 adet Airdos PDF1500 dozajlama sistemi;
Klinker Tozu

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bucak – Burdur
2 adet Rotaflow 1800 silo boşaltma sistemi

Aşkale, Van Çimento Fabrikası
Kömür silosu yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
1 adet 100 m³ öğütülmüş toz kömür silosu, patlama kapakları ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre.

BATISÖKE Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
2750 m³ kapasiteli uçucu kül silosu

AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bucak – Burdur
Kömür siloları patlama kapakları ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
1 adet 200 m³ öğütülmüş toz kömür silosu ve patlama kapakları yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.
2 adet kömür silosu yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Aşkale, Trabzon Çimento Fabrikası
2 adet kömür silosu patlama kapağı ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Akçansa Ladik Çimento Fabrikası
200 m3 Öğütülmüş toz kömür silosu, 2 adet patlama kapağı ve yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Çimsa, Eskişehir Çimento Fabrikası
Kömür silosu kaynatma nozulları

Nuh Çimento Sanayi  A.Ş.
4 adet kömür silosu DN 1500 patlama kapağı, vakum koruma, 2 adet kömür silosu yüksek/düşük basınç valfi

Akçansa Çimento – Büyükçekmece Fabrikası
Kurutulmuş lağım çamuru için
Patlama ve yangın korumalı 570 m3 silo
3 adet DN1500 Patlama kapağı
1 adet 750 Nm3/h yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre,
Koni kaynatma sistemi ve diğer tüm güvenlik ekipmanları ile birlikte

Aslan Çimento
2 adet kömür silosu patlama kapakları

Çimentaş İzmir, 200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu
ve güvenlik ekipmanları.
2 adet patlama kapağı DN1300
1 adet yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre

Aşkale Çimento – Van Çimento Fabrikası 200 m3 kömür silosu
2 adet patlama kapağı

Aşkale Çimento Fabrikası silo koni kaynatma nozulları.

Çimentaş İzmir Fabrikası, mevcut Altmayer 200 m3 öğütülmüş toz kömür silosu patlama kapaklarının modernizasyonu ve vakum güvenliğinin artırılması

Çimsa Mersin Fabrikası, öğütülmüş kömür silosu; patlama kapağı ve vakum güvenliği, yüksek patlama basıncına dayanıklı filtre ve mekanik yüksek basınç valfi.

Çimsa Mersin Çimento Fabrikası kömür silosu; 4 çıkışlı Rotaflow silo boşaltma (karıştırıcı) sistemi, kompansatörleri ve pnömatik silindirleri.

Medcem Çimento Fabrikası 4 adet Rotex 4000
Silo Boşaltma Sistemi. (Demir Cevheri ve Kil Siloları)

Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikası
2 Adet Öğütülmüş Toz Kömür Silosu
(Patlama ve Yangın Koruma – CO2 İnertizasyon Sistemli)
(2 x 785 m³ 450 ton öğütülmüş kömür kapasiteli) 

Traçim Çimento 120 m3 kurutulmuş lağım çamuru silosu DN1500 patlama kapağı, vakum koruma ve silobas hava soğutucusu.

Bolu Çimento – Ankara Çimento Fabrikası 2 adet 300 m3 toz kömür silosu
4 adet DN1500 patlama kapağı,
10 adet vakum valfi,
2 adet yüksek basınç valfi,
2 adet silo filtresi
2 adet temiz gaz valfi.

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.,
Narlı Çimento Fabrikası 2 adet toz kömür silosu yüksek basınç valfi.

Çimentaş İzmir ve Trakya Fabrikaları, kurutulmuş lağım çamuru silosu patlama kapakları

Göltaş Çimento 10 m3 toz kömür bunkeri

Çimsa Mersin Çimento Fabrikası
Rührwerk – Dalgalandırıcı silo boşaltma sistemi
Toz Kömür silosu

Votorantim Sivas Çimento yeni tesisi yatırımı
2 adet Altmayer kömür silosu ve ekipmanları
2 adet silo için 2 x (1 adet DN800 + 1 adet DN1500 patlama kapağı
Vakum valfleri
Silo filtreleri
Silo koni kaynatma sistemi
Screw pompa tozsuzlaştırma
Silo mühendisliği ve tüm tesis için ATEX danışmanlığı

Cemtech Global Mühendislik A.Ş.,
Söğüt Toprak Madencilik A.Ş. Fabrikası için
120 m3 toz kömür silosu patlama kapısı ve ATEX silo filtresi

Çimsa Mersin Çimento
4 adet toz kömür silosu koni kaynatma sistemi