AB Dokumanı

 

 

IPPC Direktifi kapsamında

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan

 

Mevcut En İyi Teknolojiler Kılavuz Dokümanı

yenilendi.

 

Çimento – Kireç – Magnezyum Oksit Sanayi

Mayıs 2010

Mayıs 2010 tarihli (orijinal) Çimento BREF Kılavuzu için tıklayınız.

 

Söz konusu belgenin çimento üretimi ile ilgili bölümlerinin Türkçe tercümesine erişmek için tıklayınız.

 

 

Madde 1.2.3.1  Konvansiyonel Yakıtların Stoklanması : (Çimento)

 

Pulverize kömür ve petrokok sadece silolarda depolanır. Güvenlik nedeniyle (örneğin için için yanan ateş ve statik elektrik kıvılcımları tarafından tetiklenen patlama tehlikesi) bu silolar kütlesel akışlı ekstraksiyon (boşaltmalı) türünden olmalı ve standart*1 güvenlik teçhizatı ile donatılmalıdır.

 

Madde 1.2.3.2  Konvansiyonel Yakıtların Hazırlanması : (Çimento)

 

Ekipmanları yangına ve patlamalara karşı korumak için bünyelerine bazı özel aksamların ilave edilmesi gerekebilir

 

Katı yakıt öğütme, depolama ve yakma sistemleri patlama veya yangın riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Bunun için öncelikle hava sıcaklıkları doğru dürüst kontrol edilmeli ve ince malzemelerin ısıya maruz kalan kör noktalarda birikmesi önlenmelidir.

 

Madde 2.2.4 Yakıtlar - Hazırlama ve Stoklama : (Kireç)

 

Değirmenlerde öğütülen kömür silolarda stoklanmaktadır. Kömür tozunun patlama riski gibi güvenlik problemleri dikkate alınmalı, örneğin 10 bar patlama basıncına dayanıklı silolar ve inert gaz kullanılmalıdır. Yakıtların ve yanıcı tozların stoklaması, kendi-kendine patlamayı önleyecek şekilde yapılmalıdır.

 

*1 Standart ekipmanlar için bakınız yönetmelikler :