Kömür değirmenlerinde patlama kanalı nedir?

Yakıt olarak toz kömür kullanan, çimento fabrikaları gibi, sanayi tesislerinin kömür üniteleri çok ciddi patlama ve yangın riskleri taşıdıkları için, bu tesislerdeki en tehlikeli bölgelerden biri olarak adlandırılır.

Öğütüldükçe tane çapı küçülen kömür daha çabuk ve hızlı patlama eğilimi içine girer. Bu nedenle toz kömür üniteleri ATEX bölgeleri içinde en tehlikeli kapsama alınmıştır.

Yanıcı malzemeleri öğütmek için kullanılan değirmen, tozlanmayı ve kayıpları önlemek için kullanılan filtre ve üretilen ürünün stoklanması için kullanılan silo, ana üniteleri oluşturmaktadır.  Bu ana üniteler her an patlama riski taşıdıkları için, yapısal patlama güvenliği ile koruma altına alınmalıdır.
Patlamalara karşı korunabilmek ise, patlamanın dış atmosfere güvenle atılabilmesidir. Yukarıda görüleceği gibi, patlama kapakları bu işlemi yaparken yüklü miktarda alev ve basınç ile birlikte açılır.

Genelde eski tesislerde görülen ve açılma yönü tama olarak açık alana yönlendirilemeyen patlama kapakları büyük tehlike oluşturur.

Patlamadan korunurken, bu alev ve basınç sonucunda kayıp ve hasar oluşmasını önlemek için “patlamanın havalandırılması” hayati önem taşır ve bunun için tasarlanması çok ciddi mühendislik bilgi birikimi gerektiren “patlama kanalı” kullanılabilir.