YARA Environmental Technologies – DeNOx Sistemlerinde Dünyada ve Ülkemizde lider.

EC Siekierki ve EC Zeran, sırasıyla 620 MWe ve 386 MWe elektrik gücü ile Avrupa’nın en büyük santrallerindendir.

Varşova’nın dışında bulunan bu fabrikalar, 1,7 Milyondan fazla insana elektrik ve ısı temin etmektedir.

2019’dan bu yana YARA Environmental Technologies, tesislerin AB direktifleri tarafından belirlenen emisyon gerekliliklerine uygun olarak çalışmasına izin veren aşağıdaki #NOx azaltma sistemlerini sağlamaktadır.

Siekierki: Kömür yakıtlı kazan için 1 SCR sistemi güçlendirme yatırımı.
Zeran: Yeni inşa edilen gaz yakıtlı kazanlar için 3 yeni SNCR sistemi.

Bu 4 DeNOx sistemi, Polonya’nın başkentinde yılda 900 ton NOx indirgeme yapmaktadır.

YARA SNCR sistemleri, maksimum esneklik sağlamak ve tesislerin NOx emisyon gereksinimlerine uyarken çok çeşitli yük ve sıcaklık aralıklarında çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

YARA SCR sistemleri, mevcut ekipmana uyacak ve genel tesis performansına herhangi bir kısıtlama getirmeden NOx azaltımını artıracak şekilde boyutlandırılmıştır.

Baca gazına dozajlanan reaktif enjeksiyonunu kontrol eden ve sistemin performansını ölçen Kontrol Yönetim Modülü (CMM)