SNCR SİSTEMİ SEVKİYATIMIZ YAPILIYOR.

Traçim Çimento Fabrikası azot oksit indirgeme SNCR sistemimizin sevkiyatı yapılıyor.
Yara Environmental Technologies, DeNOx sistemlerinde dünya lideri konumunda bulunuyor.

Çimento fabrikalarına olduğu gibi termik santrallere ve daha küçük ölçekli elektrik üretim tesislerine sevkiyatlarımız devam ediyor.