Traçim Çimento SNCR sistemimizi kullanacak

Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Azot oksit indirgeme DeNOx sistemi yatırımında Yara Environmental Technologies SNCR sistemimizi tercih etti.
SCR/SNCR DeNOx sistemlerinde liderliğimiz devam ediyor.