Siklopentan Alarm Uyarı Sistemi

Çimko Narlı Çimento Fabrikası Siklopentan (Cyclopentane C5H10) sıvısının bulunduğu alan içinde gerek yanıcı, patlayıcı ve gerekse zehirleyici özelliği nedeni ile, güvenlik için alarm sistemimizi tercih etmiştir.