Adoçim Çimento Fabrikası SNCR Sistemlerimizi tercih etmiştir.

Adoçim Çimento Fabrikası azot oksit indirgeme DeNOx sistemlerinde firmamızı tercih etmiştir.

SNCR Sistemimiz güvenle kullanılmaktadır.