Çimsa Mersin Çimento Fabrikasında 4 adet silo koni kaynatma, silo boşaltma sistemimiz kullanılmaktadır.

Kömür silolarında, boşaltma sistemi olarak kullanılan koni kaynatma (aeration/fluidization) sistemleri, herhangi bir patlama/yangın riskinin yaklaşması durumunda, normal havadan CO2 ye geçiş yapmakta, bu şekilde inertizasyonun sağlanması kolaylaşırken, patlamalar ve içten içe meydana gelen yanmalar önlenmektedir.