Soma Çimento Fabrikası Kömür Tesisinde 5.4 ton tanklı CO2 inertizasyon sistemimizi tercih etti.

Soma Çimento Fabrikası yeni fabrika yatırımında Yara inertizasyon sistemimizi tercih etmiştir.
5.4 ton sıvı, 2700 Nm3 gaz faz kapasiteli inertizasyon sistemimizde ayrıca yüksek basınçlı dolum pompası bulunmaktadır.

İnertizasyon sistemlerimiz fabrikaların ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilmektedir. Toplamda ve belli süreler içinde ihtiyaç duyulacak gaz faz üretiminin yeterli olarak sağlanması için tankların özerlerinde bulunan ısıtıcıların sayısı ve kapasiteleri tesiste bulunan ünitelere göre özel olarak tasarlanmaktadır.
İnertizasyon sistemlerimiz sürekli gaz faz CO2 üretmektedir ve sistem tamamen gaz fazda çalışmaktadır. Avrupa Endüstriyel Gaz Kurumu, kapalı alanlarda sıvı faz CO2 kullanımını yasaklamıştır.
İnertizasyon sistemimizin devre alınma aşamasında yapılan çalışmalar.

Biraz güvenlik olmaz, güvenlik tam olmalıdır…